Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları

Bu Karar, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tut...

Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Bu Karar, sicil dosyalarındaki kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmaması sebebiyle, imha edilmemesi gerektiğine ilişkindir.

Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi

Bu Karar, veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesine ilişkindir.

Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimliğin Kötü Tıbbi Uygulaması

Bu Karar, ilgilinin kedisinin İBB Hayvan Hastanesi’nde maruz kaldığını belirttiği veteriner hekimliğin kötü tıbbi uygulaması iddiası hakkındadır.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları

Bu Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnaların belirlenmesi...

Semt Pazarının Yerinin Değiştirilmesini Talebi

Bu Karar, mahallede bulunan semt pazarının artık Şehit Cemalettin Caddesinde kurulduğunu, ikamet ettikleri caddede Cumartesi günleri kurulan bu pazar yeri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, pazarın eskiden üstü kapalı ve uygun koşullara sahip pazar ala...

Revizyon Plan Lejantı ve Notlarının, Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Tarafına Verilmesi Talebi

Bu Karar, mâliki olduğu arsanın da içinde bulunduğu alana ait revizyon plan lejantı ve notlarının, bilgi edinme hakkı kapsamında tarafına verilmesi talebi hakkındadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Bu Karar, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemlerin görüşülmesine ilişkindir.

Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması

Bu Karar; banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine ilişkin olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkindir.

Özel Halk Otobüslerinde 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Yapılan Muameleler

Bu Karar, Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüslerinde 65 yaş üstü kartı olanlardan ücret alınmaması, bu otobüslere de kart okuma cihazı konulması, 65 yaş üstü kartı olanlardan ücret talep eden özel halk otobüslerine kesilen idari para cezalarından,...