Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

ERA Reklam Hizmetleri Tekstil Mobilya ve Gıda San. Tic. A.Ş. (ERA)’nin Bodrum İlçesindeki Belediyelere Baskı Yaparak Kendileri Dışındaki Teşebbüslerin Açıkhava Reklamcılığında Faaliyet Göstermesine Engel Olmaya Çalıştığı İddiası

Bu Karar; ERA Reklam Hizmetleri Tekstil Mobilya ve Gıda San. Tic. A.Ş. (ERA)’nin Bodrum ilçesindeki belediyelere baskı yaparak kendileri dışındaki teşebbüslerin açıkhava reklamcılığında faaliyet göstermesine engel olmaya çalıştığı iddiasının incelenm...

Belediyelerin Su Ürünleri Hali Yönetmeliği Uyarınca Balık Haline Dışarıdan Buz Getirilememesinin Tüketici Aleyhine Bir Uygulama Olduğu İddiası

Bu Karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği uyarınca balık haline dışarıdan buz getirilememesinin tüketici aleyhine bir uygulama olduğu iddiasının incelenmesine ilişkindir.

Petrol Ofisi A.Ş. İle Alanya Belediyesi Arasında İmzalanmış Olan İntifa Hakkı Sözleşmesinin İptal Edilmesi Talebi

Bu Karar; Petrol Ofisi A.Ş. ile Alanya Belediyesi arasında imzalanmış olan intifa hakkı sözleşmesinin iptal edilmesi talebinin incelenmesine ilişkindir.

Belediye Başkanlığının Ve Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi’nin İl Otogarında Yer Tahsis Etmemek Suretiyle Hâkim Durumunu Kötüye Kullandığı Ve Ankara-Kırıkkale Hattında Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Pazarında Rekabeti Kısıtladığı

Bu Karar; Kırıkkale Belediye Başkanlığının ve Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi’nin il otogarında yer tahsis etmemek suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı ve Ankara-Kırıkkale hattında karayoluyla yolcu taşımacılığı pazarında reka...

Belediyelerin Kamu Gücünü Kötüye Kullanarak Ticareti ve Rekabeti Engellediği İddiası

Bu Karar; Esenyurt Belediye Başkanlığının kamu gücünü kötüye kullanarak ticareti ve rekabeti engellediği iddiasının incelenmesine ilişkindir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne Dayanarak Belde Dışında Üretilen Ekmeğin Belde İçinde Satışını Engellediği, Bu Durumun da Belde İçinde Rekabeti Bozduğu İddiası

Bu Karar; Süller Belediyesinin, Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne dayanarak belde dışında üretilen ekmeğin belde içinde satışını engellediği, bu durumun da belde içinde rekabeti bozduğu iddiasının incelenmesine ilişkinidr.

Belediyelerin Yetkili Oldukları Coğrafi Sınırlar Haricinde Üretilen Ekmeklerin, Yetkili Oldukları Bölge İçerisinde Satışını Engelleyerek Ticareti ve Rekabeti Kısıtladıkları İddiası

Bu Karar; Zonguldak il ve ilçe belediyeleri ile Bolu ili Gökçesu ve Mengen belediyelerinin, yetkili oldukları coğrafi sınırlar haricinde üretilen ekmeklerin, yetkili oldukları bölge içerisinde satışını engelleyerek ticareti ve rekabeti kısıtladıkları...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması Hizmetlerini Sunan Birçok Şirketin 4054 Sayılı Kanun’u İhlal Ettikleri İddiası

Bu Karar; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması hizmetlerini sunan İzgep Atık Toplama ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. (İzgep A.Ş.) ve...

Kent Kart Dolum Merkezi Yetkilendirmesinin Yapılmaması Hususunun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a Aykırılık Teşkil Ettiği İddiası

Bu Karar; Kent Kart Ege Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Ege Elektronik) ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Tröleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) tarafından... unvanlı işletmeye “Kent Kart Dolum Merkez...