Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Belediye Zabıtası Tarafından Belediye Sınırlarına Diğer İlçelerden Gelen Ekmeğin Sokulmaması İle İlgili

Bu Karar; Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü (EGO)’nün şehir içi toplu taşımacılık fiyatlarını %33 oranında artırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasının incelenmesine ilişkindir.

İki Şirket ve Belediyenin, Billboard Pazarında Tekel Oluşturmak, Piyasaya Girişi Engellemek ve Hakim Durum Yaratarak Fiyatları Artırması İddasına İlişkin

Bu Karar; Ströer Kentvizyon Reklam Paz. Ltd. Şti. (Ströer Kentvizyon), İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. (Kültür A.Ş.) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, İstanbul billboard pazarında tekel oluşturmak, piyasaya girişi engelle...

Yol Harcamalarına Katılım Bedelinde, AYKOME'ye Alt Yapı Tesisi Açım Ruhsatı Bedeline İlişkin

Bu Karar; Yenimahalle Belediyesi’nin yol harcamalarına katılım bedelinde, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) alt yapı tesisi açım ruhsatı bedelinde fahiş fiyat uyguladıkları iddiası hakkında verilmiştir.

Belediye'nin Şehir İçi Toplu Taşımacılık Fiyatlarını Yüksek Oranda Artırmak Suretiyle Hakim Durumunu Kötüye Kullanmasına İlişkin

Bu Karar; Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü (EGO)’nün şehir içi toplu taşımacılık fiyatlarını %33 oranında artırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası hakkında düzenlenmiştir.

Özelleştirme Programında Bulunan Şirkette Yer Alan Kamu Hissesinin Bedelsiz Olarak İl Özel İdaresi’ne Devredilmesine İlişkin

Bu Karar; özelleştirme programında bulunan Çankırı Tuz Ürünleri ve Dağıtım A.Ş.’nde yer alan %24 oranındaki kamu hissesinin bedelsiz olarak Çankırı İl Özel İdaresi’ne devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi hakkında düzenlenmiştir.

Otobüs Terminalinde Faaliyet Gösteren Yazıhane Kiracısı ve İşleticisi Teşebbüslerin Terminalde Tekelleşmek Suretiyle Rekabeti Sınırladıklarına İlişkin

Bu Karar; Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyet gösteren yazıhane kiracısı ve işleticisi teşebbüslerin terminalde tekelleşmek suretiyle rakip taşımacı firmalar aleyhine rekabeti sınırladıkları iddiası ve Edirne Belediye Başkanlığı'nın,...

Kömür Pazarında Belediye Tarafından Kış Sezonu İçin Tekel Satış Hakkı Tanınan Firmanın Rekabete Uymadığına İlişkin

Bu Karar; Isparta ili kömür pazarında Belediye tarafından 2000/2001 kış sezonu için tekel satış hakkı tanınan İstem Kömür'ün 4054 sayılı Kanun'un ihlal edici eylemlerde bulunduğu iddiası hakkında verilmiştir.

Belediyeye Ait Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Yapan Teşebbüsün Maliyeti Altında Fiyat Uygulaması

Bu Karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir teşebbüs olan İZULAŞ'ın, İzmir Körfezi'nde deniz yoluyla yolcu taşımacılığı pazarında gerçekleştirdiği maliyetin altında fiyat uygulamasıyla, rakip teşebbüsü Göksel Ulaşım'ı zor durumda bırakmak sureti...

Belediyenin Denetim Eksikliğinin Yaş Meyve ve Sebze Piyasasında Rekabeti Bozmaya Etkisi

Bu Karar; Belediyelerin ve Maliye Bakanlığı’nın denetim eksikliği sonucu yaş meyve ve sebze piyasasında rekabeti bozucu etkilerin yaratıldığı iddiasının incelenmesine ilişkindir.