DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

İdari Yargılama Usulü Kanunu

6/1/1982 tarih ve 2577 sayılı bu Kanun; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümünde uyulacak usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Danıştay Kanunu

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 6/1/1982 tarih ve 2575 sayılı bu Kanun; Danıştay’ın çalışma usul ve esalarını, görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konm...

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı bu Kanun; Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasa...

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun

6/11/1981 tarih ve 2549 sayılı bu Kanun; Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutan...

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı bu Kanun; ulusal bayram ve genel tatiller hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun

23/9/1980 tarih ve 2302 sayılı bu Kanun; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğ...

İller Bankası Sigorta Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bankanın sigorta konularına giren işlerde sigorta teknik ve icap­larına uygun olarak bizzat Bankaca yapılan Dahili Sigorta işlemleri ile acente sıfatıyla bir sigorta şirketi adına yaptırılacak Harici Sigorta işlemlerini ve ilgililerin...

İller Bankası Ekspertiz Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İller Bankası örgüt, görev ve yetki yönetmeliği ile yürürlükte bulunan yönetmelikler, genelge, talimat ve şartnamelerdeki hükümler altında, Banka, ortak idareler veya sair kuruluşların ihtiyacı için Banka aracılığı ile, Daire Başkanlık...

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı bu Kanun; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.