DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun

5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı bu Kanun; milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; afet sebebiyle, kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teşkilatı denetleme hizmetlerini yürütmek ve bir merkezden takip ve murakabesini mümkün kılmak için taşıt, telsiz, tel...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim ve Yetiştirme Esasları ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle açılacak meslek içi eğitim kursları ve bekçi adaylarının asaleten tayinlerinin yapılabilmesi için açılacak kur...

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.