DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

İller Bankası Sigorta Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bankanın sigorta konularına giren işlerde sigorta teknik ve icap­larına uygun olarak bizzat Bankaca yapılan Dahili Sigorta işlemleri ile acente sıfatıyla bir sigorta şirketi adına yaptırılacak Harici Sigorta işlemlerini ve ilgililerin...

İller Bankası Ekspertiz Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İller Bankası örgüt, görev ve yetki yönetmeliği ile yürürlükte bulunan yönetmelikler, genelge, talimat ve şartnamelerdeki hükümler altında, Banka, ortak idareler veya sair kuruluşların ihtiyacı için Banka aracılığı ile, Daire Başkanlık...

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı bu Kanun; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanun

19/6/1976 tarih ve 2015 sayılı bu Kanun; Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılmasında bağlı kalınacak esasları düzenlemektedir.

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Bu Anlaşma imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletlerinin mimari mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir anlaşmaya varılmasının önemini kabul ederek, bazı hususlardaki mutabakatlar...

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12. maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart ve defterlerin biçim ve kapsamı alınış, veriliş ve saklanma yönteml...

Kimlik Bildirme Kanunu

26/6/1973 tarih ve 1774 sayılı bu Kanun; özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kira-layan gerçek ve tüzel...

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, dem...

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım...