DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası konsolosluk ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkindir.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı bu Kanun; özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve A...

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

16/12/1960 tarih ve 167 sayılı bu Kanun; yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri düzenlemektedir.