DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı bu Kanun; umumi hayata etki eden afetler dolayısıyla alınacak tedbirleri belirlemek ve yapılacak yardımları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Tebligat Kanunu

11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı bu Kanun; Tebligat yapılması ile ilgili temel hükümlerin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sivil Savunma Kanunu

9/6/1958 tarih ve 7126 sayılı bu Kanun; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetl...

Orman Kanunu

31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı bu Kanun; Orman sayılan yerler ile ilgili uygulanacak temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Zeytinciliğin Islâhı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanun

9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı bu Kanun; zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin aşıla ttırılması hakkındaki 3573 sayılı kanunun sakız ve nevileriyle harnupluk-lara da teşmiline dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı bu Kanun; veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu

3/3/1954 tarihli ve 6320 Kanun numaralı bu Kanun; Çavuş Ve Uzman Çavuş ile ilgili esas ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.