DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafınavuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyatta...