DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma bakımından fertler ve aileler, yani halk tarafından yapılacak teşkilât ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası konsolosluk ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkindir.

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sivil savunma idaresi taşra teşkilâtı ile daire, müessese ve teşekküller sivil savunma personelinin görev ve işbölümünü belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı bu Kanun; özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve A...

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Bu Kanun; yeraltı sularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili ile ilgili hükümleri düzenlemeye ilişkindir.