Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" gereği olarak güncellenmesi konusunda tereddütte düşülmüştür. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 1...

Disiplin Soruşturması ve Görevden Uzaklaştırma Hk.

Memur Amirine kendi sosyal medya hesabından ''Birde Kel olan Başkan Yardımcısı var ona da zamanı gelince hesap sorulacak'' diyen memura hangi işlem yapılmalıdır.? d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketl...

Belediye Başkan Yardımcısının Belediye Disiplin Kurulu Başkanlığı Hk.

30.04.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 13.maddesinin 2-c bendinde yer alan disiplin kurulu, belediye başkanı tarafından belirlenen belediye başkan yardımcısının başkanlığında hiyerarşik konumları dikka...

Belediye Disiplin Kurulunun Oluşumu Hk.

Memurlarda ve işçilerde disiplin kurulları üyeleri kimlerden oluşur?

Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Güncellenmesi Hk.

Disiplin amirleri MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından; f) Belediye başkanları, belediye ve bağlı kuruluşlarında, (3) Birinci fıkra dışındaki diğer disiplin amirleri; kamu idarelerinin...

Belediye Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler hocam, kınama cezası verilen memur itiraz edip cezasının kaldırılmasını talep etmiştir. Disiplin amiri-belediye başkanı itirazını kabul etmediğinden disiplin kurulu kurulacaktır. 1- Disiplin kurulu üyeleri kimlerden oluşturulacak? 2-Disipl...

Disiplin Cezası Karar Süresi Hk.

İyi günler hocam, 09.08.2021 tarihi itibariyle savunmasını istediğimiz memur 11.08.2021 tarihi itibariyle savunma yazısını yazmıştır. Disiplin amiri savunmasını uygun görmediğinden kınama ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Memura verilecek kınam...

Disiplin Cezasına İtiraz Hk.

İyi günler hocam, daha önce 2 defa uyarı cezası alan memura disiplin amiri tarafından kınama cezası verilecektir. Kınama cezası alan memur, cezasına itirazda bulunabilir mi? İtirazda bulunursa şayet nasıl bir yol izleyeceğiz?

Sözleşmeli Personellere Disiplin Cezası Uygulanması Hk.

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi Sözleşmeli Personeller için Disiplin Kurulu oluşturulup, disiplin cezası verilebilir mi? Sözleşmeli Personeller için disiplin işlemlerinde ne gibi bir yol izlenmelidir? Teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Hk.

Hocam hayırlı günler. Devlet memurlarına disiplin yönetmeliğinin Belediyelerde uygulanması çerçevesinde sorum şu hocam. Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını Yüksek disiplin kurulu yani belediyeler açısından İçişleri Bakanlığı Yüksek disiplin kurulu...