Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket İşçisi Hakkında Yapılacak İşlemler Hk.

Hocam; Belediyemiz Şirketinde çalışan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Resmi Belgede Sahtecilik suçu bakımından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tanzim edilmiş olup, Asliye Ceza Mahkemesine Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesinde dü...

Sayıştay Sorgusuna İlişkin Bilgi ve Belgelerin Basına Sızdırılması Hk.

1-) Sayıştayın sorgu üzerine cevaplanmak üzere gönderilen sorgu belgesi gizli belge olarak nitelendirilebilir mi? Sorgular kişilere özel gönderildiğinden bunların basına sızdırılması KVKK kapsamında kişisel verilerin açıklanması olarak değerlendirile...

İmar Planına Aykırı İmar Durum Belgesi Verilmesi Hk.

İlçemiz merkezinde konut imar alanında bulunan bir parsele verilen yapı ruhsatı hakkında yapılan inceleme ile; 09.10.2017 tarih ve 1353 nolu Yapı Ruhsatının 05.09.2017 tarihinde düzenlenen imar durumuna uygun olarak verildiği, ancak İmar Durumunun 01...

Memurun Görev Yazısını Almaması Hk.

Hocam, Belediyemizde Tekniker ünvanlı bir memur personele insan kaynaklarınca belediyenin park ve bahçe işlerinin takip kontrol ve temizliğinin yapılması için görev yazısı yazılmış, bu personel görev yazısını almamıştır. Nasıl bir işlem tesisi gereki...

Belediye Başkan Yardımcısı Hakkında Soruşturma Yapacak Makam

Belediye Meclisinden atanan belediye başkan yardımcısı hakkında İçişleri Bakanlığına yapılan şikayetin incelemesini kimin yapması gerekir? İncelemenin yapılması ile ilgili yol nedir? Şikayet belediye hizmetleri ile ilgili.

Fenne Aykırı Sağlık Raporu Hk.

Kurumumuz personelinin almış olduğu Sağlık Raporunun usul ve fenne uygunluğu hakkında değerlendirme yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş olup, kurum cevap yazısında usul ve fenne uygun olmadığı bildirilm...

Disiplin Soruşturması Yapılması ve Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

Belediye kadrolu olarak çalışmakta olan personel (memur) işe mazeretsiz ve izinsiz olarak 1 gün gelmemiş ve hakkında tutanak tutulmuştur. Bu nedenle hakkında disiplin soruşması açılmıştır. Disiplin soruşmasının uygulama prosedürü hakkında detaylı ola...

İtiraz Üzerine Kaldırılan Disiplin Suçuna İlişkin Fiil İle İlgili Olarak Tekrar Soruşturma Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyede isnat edilen fiilden dolayı bir personele idari soruşturma başlatılıyor. Soruşturma sonucunda uyarma cezası veriliyor. Uyarma cezası verildikten sonra itiraz ediliyor ve kurum ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veriyor...

Memur Disiplin Kurulu

Hocam belediyemizin, memur disiplin kurulu, Bel. Bşk. Yard. başkanlığında iki atanmış iki encümen üyesinden oluşacak şekilde kurulmuştur. Disipline konu olan bir olay oldu. Fakat olayın müdahillerinden birisi de disiplin kurulu başkanı olan başkan ya...

Disiplin Soruşturması Hk.

Kurumumuzda görevli bazı memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında kaymakamlık makamının görevlendirdiği muhakkik soruşturmayı yarıda bırakmış ve muhakkik görevinden istifa etmiştir. Memurlar da zimmet suçu şüphesi olduğu ve soruşt...