Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Hakkında Soruşturma Açılmış Olan Memura Aylıksız İzin Verilmesi Hk.

Bir önceki dönem özel kalem müdürü olan memur, yeni seçimle birlikte yeni seçilen başkan tarafından görevinden alınarak zabıta memuru kadrosuna atanmıştır. Ancak özel kalem müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu bir takım mevzuat dışı uygulamalarda...

İşe Sürekli Geç Gelen Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

İşe sürekli olarak geç gelen memur hakkında yapılması gereken işlemler sırasıyla nelerdir? Teşekkürler.

Görevden Uzaklaştırma Süresi

Halen savcılık soruşturması (henüz dava açılmamış) aşamasında bulunan, görevi kötüye kullanma iddiası ile hakkında 2015 yılından beri görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan bir memur hakkında uygulanan ve halen devam idari işlem mevzuat açısından do...

Raporlu Memur Hakkında Disiplin Soruşturması

Personelimiz hakkında yürütülecek olan bir disiplin soruşturmasına başlamadan önce personel rapor almıştır. Raporlu sürede disiplin soruşturması onayı, savunma istemi ve açığa alma işlemleri yapılabilir mi, yapılmasında herhangi bir kanuni engel var...

Disiplin Cezası Verme Yetkisi

İyi günler, İşlediği bir suçtan dolayı memurumuzdan savunmasını istedik. Verilecek hangi cezalar disiplin kurulunun kararını gerektirmez? Kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesi durdurulması Disiplin kurulu toplanmadan Başkanlıkça verilebilir mi? 

Disiplin Kurulu Oluşturulması

İyi günler. İlçe belediyesi olarak yönetmelik gereği Belediye Başkanının ya da görevlendireceği Başkan yardımcısının başkanlığında Encümenin atanmış üyelerinden kurulur ibaresince, Encümen kararı ile Disiplin kurulu oluşturduk. Encümenin atanmış üyel...

Görevden Uzaklaştırma Süresi

Başkanlığımızda görev yapan memur personelin Elazığ Cumhuriyet Baş Savcılığınca mart ayından beri soruşturması sürmektedir. Adı geçen 657 sayılı yasanın 140-141-145. maddelerine istinaden görevden uzaklaştırılmıştır. Ancak, dava halen sonuçlanmadığın...

Memuriyetten Çıkarılma Cezasında Disiplin Kurulundan Karar Alınması Gerekir Mi?

Hocam İyi günler, Kurumumuzda görev yapmakta olan bir Devlet memuru Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan soruşturma neticesinde, 657 sayılı DMK'nun 125. maddesinin E/d fıkrası gereğince Devlet Memurluğundan Çıkarılma Cezası ile cezalandırılması kanaati...

Görevden Uzaklaştırma Süresi Hk.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan savcılık kararı ile 19.03.2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmış personel hakkında herhangi bir valilikten gelen karar olmadığından memurun durumu her 2 ayda bir ilgili amir tarafından inceleneceğin...

Disiplin Kurulu Üyesine Muhakkik Görevi Verilmesi Hk.

Sayın Hocam, disiplin kurulu üyesi olan kişi muhakkik olarak görevlendirilebilirmi?