Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Memurluktan Çıkarma İşlemleri

Sayın Hocam; Belediyemizde görev yapan bir memur personel 657 sayılı kanunun 125 e/g bendi gereği içişleri bakanlığınca memurluktan çıkarma cezası almıştır. Bakanlığın çıkarma yazısı 29.03.2018'de belediyemize ulaşmıştır. Söz konusu yazıda "...

Disiplin Soruşturması

Müdürü tarafından memurun işe geç gelmesi,verilen görevleri yapmaması ve görev yerini izinsiz terk etmesi nedeni ile yapılan şikayette Belediye Başkanı başka bir müdürü insan kaynakları müdürlüğü aracılığı ile inceleme gerektiğinde soruşturma yapmak...

Danıştay 1. daire kararına itiraz

Selam hocam, soruşturma izni verilan Danıştay 1.daire kararına memurların itiraz mercii ve itiraz şekli nasıl yapılır?

İrtikap suçundan ceza alan personelin istifası

Sayın hocam, istinaf mahkemesinde irtikap suçundan 4 yıl iki ay ceza alan arkadaşımız henüz mahkeme kararı belediyemize tebliğ edilmeden belediyemize bir dilekçe vererek 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu geçici 205 maddesi hükmüne göre hizmet yılını...

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına İlişkin Belgelerin Verilmesi

Kurumda 657 sayılı DMK'nın 125 (E) fıkrası (g) bendine göre Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası alan memur; hakkında yapılan muhakkik soruşturması ve Yüksek Disiplin Kurulu Kararını kurumdan isteyebilir mi? Kurumun verip/vermeme yetkisi var mıdır...

Disiplin Soruşturması

İyi çalışmalar, Belediye Zabıta Memurumuz hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun gönderdiği Savcılık İddianamesi ile Kamu Davası açıldığını 19/07/2017 tarihinde öğrendik. (Suçun da basit yaralama kapsamında olduğu ve 25/11/2016 tarihi...

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve İadesi

Selam hocam, belediyemizde bir soruşturma sonucu açığa alınan memur 8 ay sonra göreve iade yazısı kuruma geldi, bu personelin almadığı 1/3 maaşı hemen ödenebilir mi?

Görevden Uzaklaştırılan Memur İçin Yemek Yardımı

Görevden uzaklaştırılan memur yemek yardımından faydalanmaya devam eder mi?

Görevden Uzaklaştırılan Memurların Maaşları ve Sigorta Kesintileri

Ohal kapsamından valilik kararıyla görevden uzaklaştırılan daimi işçi ve memur kadrosundaki personellerin görevden ayrıldığı süre boyunca maaşlarının üçte ikisi ödenecek midir? Geri kalan üçte biri muhasebe kayıtlarımızda nasıl gösterilecektir?...

Denetimli Serbestlik

Selam Sayın Hocam; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Belediye Başkan Yardımcılığına atanan şahıs, Kamu Yararına çalışma (Denetimli Serbestlik) cezası almıştır. Aldığı cezayı Belediyemizde tamamlayacaktır. Bu süre içerisinde görevine Belediye Başkan Yard...