Disiplin ve Soruşturma

  • Sıralama

Taşeron Aracıyla Kaza Yapan Müdür Hakkında Yapılacak İşlemler Hk.

Taşeron firmaya ait araçla mesai sonrası kaza yapan müdüre 657 nin hangi hükümleri uygulanmalı? Taşeronun hizmet aracı kamu malı sayılır mı?

Disiplin Kurulu Üyeleri

Belediyelerde disiplin kurulu, başkanın veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden oluşturulmaktadır denilmektedir.Encümenin atanmış üyeleri sadece memur encümen üyeleri midir? Yoksa meclisten gelen encümende göre...

Hastalık Raporunu Sağlık Kuruluna Onaylattırmayan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

Merhabalar; 657 107 Maddesinde Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğe istinaden ;aynı yönetmeliğin 8.maddesinde .... yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan...

Disiplin Cezası Verecek Makamlar ve İtiraz

İyi günler Hocam; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir memur hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Devlet Memurları Kanununun 126. maddesinde uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verile...

Kamu Davasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi

Bazı personel hakkında 2014 yılı Eylül ayından itibaren yürütülen adli soruşturma kasım ayı itibariyle kovuşturma aşamasına ulaşmıştır. 2014 yılında öğrenilen ve belediye iş ve işlemleriyle alakalı konunun kovuşturma aşamasına yeni geçmesi sebebiyle...

677 sayılı KHK

Sayın Hocam, 677  sayılı KHK'nin 1.maddesinin 1. bendinde ...Bu kişilere ayrıca herhangibir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir, yazmaktadır. Haklarında özel kanun hükümlerine neyi anlatmak ist...

Tutuklanan belediye meclis üyesi başkan yardımcısı

Belediye meclis üyesi Bel.Meclis kararı ile Başkan Yardımcılığına atanan kişi 31.10.2016 tarihinde tutuklanmıştır.Adı geçen kişi TCK.314/2 ve 174/1 ile CMK.100 ve devam maddedeki iddia edilen suçlar gereği tutuklandığı belirtilmektedir. İlgili kişiye...

Görevden uzaklaştırma

Sayın Hocam, darbe nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve 3 ay süre dolduğu halde herhangibir sonuca varılmayan memurlar için ne yapmalıyız? Göreve başlatmak mı gerekir?

OHAL'de Tutuklanan Memura Yapılacak İşlem

İyi Çalışmalar; 27.07.2016 tarihinde OHAL den görevden uzaklaştırma kararı alınan memur 10.08.2016 tarihinde tutuklandı ve kovuşturmasıı devam ediyor. Nasıl bir yol izlemimiz gerekir? Teşekkürler.

OHAL'de Açığa Alınan Memur Hk.

667 Sayılı KHK gereğince 25.07.2016 tarihinde açığa alınan memur personelin valilikçe toplanan kurul tarafından ismi bakanlığa gönderilmiş olup, ihraç istemiyle resmi gazetede yayımlanması beklenmekte olup, 25.10.2016 tarinde üç aylık süresi doluyor....