Emlak Vergisi

  • Sıralama

İcra Kanalıyla Yapılan Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Hk.

İcra dairesi tarafından emlak vergisi ödenmeksizin satış işlemleri yapılan taşınmazların kuruma olan emlak vergisi borçlarının tahsili hususunda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? İcradan alınan taşınmazın yeni malikine geçmiş borçların tahsili a...

Emlak Vergisi Değerlerinin Artırılması Hk.

Sayın Hocam, 1-Beldemizde gelir getirmesi amacıyla alınan emlak vergi değerleri çok düşük kalmıştır. Gelirlerin arttırılması amacıyla emlak vergi değerleri arttırımına nasıl gidebiliriz? 2-İlan reklam vergileri alınmasında ticari alanlardan (örnek fa...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Çevre Temizlik Vergisi

Sayın Hocam, en son 6360 Sayılı Kanunla Aydın Belediyesi -Aydın Büyükşehir Belediyesi olmuştur. İlçemiz Belediyesi de kanun gereği bazı görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyesine devir etmiştir. İlçemizde büyükşehir olmadan önce köy vasfında olan yer...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Hatay İli Erzin İlçe Belediyesi Hatay Büyükşehir olduğunda yıl 2014 idi. Köy sınırları içerisinde 2016 yılında 3 yıldızlı otel yapıldı aktif olarak çalışmaktadır otel sahipleri büyük şehir belediyesi olduğundan dolayı köy sınırları...

İcradaki Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Alacağının Tahsili

1319 S. Emlak Vergisi Kanununun 30 maddesi; "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükelle...

Öğrenci Yurtlarında Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adı altında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, emlak vergisinde muaf olduklarını yazılı şekilde bildirdiler. Yardım dernekleri emlak vergisinden muaf olurlar mı? Oysa bu kurumlar kamu yararına...

Arazisi Olan Emeklinin Tek Meskeni İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, emeklilerde bir evden başka bir şey olmazsa emekli muafiyetinden yararlanır denilmektedir. Oysa kişi emekli formu doldurup tapuya, maliye ve sgk’ya gönderdiğimizde evrakları incelediğimiz de kişi üzerine konuttan başka araziler gözü...

Mahalleye Dönüşen Köylerde Emlak Vergisi

Köy tüzel kişiliğinden mahalleye geçirilen bir köyün emlak vergisi tahakkuku hangi tarihten itibaren hesaplanmalıdır?

Engelliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İyi çalışmalar, %43 engelli bir devlet memurunun 1 adet 200 m2'den küçük evi ve 1 adet arsası bulunmaktadır. Emlak vergisinden muafiyet uygulanabilir mi? 2017 yılında alınmış engelli raporu bu zamana kadar ödediği emlak vergisi iade edilir mi?

Arsa Birim Metrekare Vergi Değerinin Düşürülmesi Hk.

2018 yılına ait uygulanacak olan emlak vergi değerinin tespiti ile asgari ölçüde arsa m2birim değerleri Germencik takdir komisyonu tarafından 16/06/2016 tarih ve 1 nolu karar ile belirlenmiş ancak ORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN, AYDIN VERGİ MAHK...