Emlak Vergisi

  • Sıralama

Kıst Emlak Vergisi

Belediyemiz sınırları dahilinde Ankara Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunun 09.01.1995 yılı onaylı Koruma Amaçlı İmar planı bulunmaktadır. Koruma amaçlı İmar planında tarihi geleneksel konut alanı sınırlarının içindeki binalar ve parseller...

Vergi Ziyaı Cezası

Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 29.05.2019 vergi ihbarnesine karşı mükellef tarafından verilen dilekçe ile ihbarnamede bulunan vergi ziyai cezalarının tahsilinin yapılamayacağını dair itirazda bulunmuş, dilekçesine dayanak olarak danıştay 9. daire...

Arazi Vergisinde Vergi Değeri

27/04/2016 tarihinde 225.000,-TL. sı bedelle satın alınan araziye ait emlak bildirimi 29/05/2019 tarihinde tahakkuk ettirilecektir. Taşınmazın 2017 yılı arazi vergisi 225.000,-TL. sından hesaplanacaktır. Ancak 2018 yılı vergisi, 2018 yılı emlak genel...

Tek Mesken Muafiyeti

İyi günler hocam, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; yukarıdaki maddede sayılanların Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bin...

Geliri Olmayanlara Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler, hiçbir geliri olmayanlar emlak vergisinde muaf oluyorlar. Oysa aynı meskende yaşayan eşler mesken kadının adına kocası emekli veya çalışıyor kocasının adına işyeri de var ise aynı meskende ikametgâh eden oğlunun da adına işyeri bulunuyors...

Sanayi Sitesi Emlak Vergisi Muafiyeti

İlçemizdeki " AKHİSAR GIDA İMALATÇILARI VE TEKSTİLCİLER SİTESİ ", "ZEYTİN BORSASI " nda bulunan işyerleri 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanundan yararlanmak istediklerini belirterek Emlak Ver...

Kooperatif ve Odaların Vergi Muafiyeti

Esnaf ve kefalet kooperatifleri ile Ticaret Odalarının Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinden muafiyeti var mıdır?

Engelli Emlak Vergisi Muafiyeti

2022 sayılı Yasaya göre %90 engelli raporu mevkut olan mükellefin 180 m'2 den her biri olmak üzere 2 adet meskeni bulunmaktadır. Bu kişi rapor ile emlak vergisinden muaf olur mu? Teşekkürler 

Emlak Vergisi Muafiyeti

Hocam hayırlı günler, 1. Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına ait arazilerin (Fındık Bahçesi) gelir getirse dahi Vergi Muafiyeti uygulanmalı mıdır? 2. Gazi olan vatandaş ilçemizde bulunan mesken için Emlak Vergisi muafiyetinden faydalanmak istemek...

Emlak Vergisi Arttırımı

Hocam; belediyemiz küçük bir belde belediyesi olup, vergi gelirlerimiz çok düşük kalmaktadır. 2018 yılında meclis kararı ile arttırıma gidilmiş ancak belediye başkanımız beldemizde bulunan fabrikalarının vergilerinin düşük olduğu kanaatindedir ve yük...