Emlak Vergisi

  • Sıralama

Emekliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Sayın hocam, emekli sadece Türkiye sınırları içerisinde kendisinin oturduğu evden başka konutu olmayan fakat bunun yanında aynı emeklinin üzerine tapuda kayıtlı arsa, araziler bulunmaktadır. Kendisi Isparta'nın Atabey ilçesinde ikamet etmektedir. Anc...

Emlak Beyanı Hk.

0 ada 0 parsel olarak üzerinde bina olduğuna istinaden 500 m2 3 bağımsız bölüm belirtilerek alınmış olan yapı kayıt belgesine istinaden; ilçe planında olmayan 0 ada 0 parsel için beyanda bulunmak isteyen mükellefin beyanı alınabilir mi? Yasal dayanağ...

Köylerdeki Taşınmazlarla İlgili Rayiç Değer Belgesi Verilmesi Hk

İlçemize bağlı köylerdeki taşınmazların satışlarında (ilçemiz büyük şehir ilçe belediyesi değildir), ilgili taşınmaz sahibinden tapu müdürlüğü satışa söz konusu taşınmaz için rayiç belgesi istenilmektedir. Köylere ait olan bu rayiç belgesi belediyemi...

Emlak Vergisi Bildiriminin Süresinde Verilmemesi Hk.

Vatandaşımız tarafından 2003 yılında edinilen bağımsız bölüm 01.03.2019 tarihinde beyan edilmiştir. Bu kapsamda mükellefimize 2019 yılı için vergi ziyaı tahakkuk ettirilmesi mümkün müdür?

Güneş Panellerinde Emlak Vergisi

Saygılar hocam. Belediyemize bağlı bulunan emlak vergisinden muaf bir köy sınırlarında 42.416,37 m2 arsaya kurulu bulunan güneş paneli sistemli yerin emlak değeri çıkarılması konusunda tereddüt yaşamaktayız. Bu yere bina vergi değeri nasıl hesaplanma...

Bina Vergisinde Arsa Payı Hk.

İlçemiz plansız alanları içinde yer alıp tarım arazi olarak değerlendirilen bölgede yer alan 2 bağımsızdan oluşan ve önceki tapu niteliği ''İÇİNDE İKİ KATLI KARGİR EVİ OLAN BAHÇE'' şeklinde idi. 3194 sayılı İmar kanunun 16.maddesine istinaden imar af...

Emlak Vergisinde Kısıtlılık Uygulaması

Mükellefimizin sahibi olduğu taşınmaza ait 3 kat ruhsat ve 1 bağımsız bölüm yapı kullanma izin belgesi(1994 yılı) bulunmaktadır. Mükellefimiz idaremizden ilave kat ruhsatı talep etmiştir. Ancak, değişen deprem yönetmeliği kapsamında 01.01.2019 dan it...

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyetinde Geçmişe Dönük İade Hk.

Emekli olup, diğer şartların tamamını haiz olan kişi geçmişte ödemiş olduğu(son beş yıl) emlak vergilerini yapılandırma kanunları kapsamında ödemiştir. Bu kapsamda, emekli muafiyeti uygulanan mükellefe yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu emlak verg...

Mahalleye Dönüşen Köylerde Emlak Vergisi

1) Belediyemiz mücavir saha sınırları içerisinde bulunan ancak faaliyet göstermeyen (işletilmeyen-kiraya verilmeyen) soğuk hava deposu emlak vergisine tabi midir? 2) 6360 sayılı Kanundan önce köylerde bulunan akaryakıt istasyonları, kompost üretim t...

Derneğe Ait Cami Lojmanında Emlak Vergisi Muafiyeti

Camii Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri adına tescilli kira geliri elde edilmeyen lojmanlar emlak vergisinden muaf mıdır?