Genelgeler

  • Sıralama

Mahalli İdare Birliklerinin Kadro İhdası

Köylere hizmet götürme birliklerinde görev yapanlar için kadro ihdası.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

Bu Genelge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların...