Genelgeler

  • Sıralama

Avukatlık Vekalet Ücreti

Üniversite hukuk müşavirlerine, avukatlarına ve diğer personeline avukatlık vekalet ücreti ödemelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen sınırlamaya tabi olup olmadığı.