Genelgeler

  • Sıralama

Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esasları

Bu Genelge, 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka safi kazancının %55’i köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için Köy Tüzel Kişilikleri adına Köy Kalkınma Payı olarak ayrılmasına ilişkindir.