Genelgeler

  • Sıralama

Harcama Yetkilileri

Bu Genelge, "Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)” 31.12.2005 tarihli ve 26040 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, Tebliğin 2.1.2 bölümünde üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin harca...

Harcama Yetkisi ve Yetkilisinin Belirlenmesi

İl özel idareler, belediyeler ve birliklerde harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin.