Görüşler

  • Sıralama

Bedel İçermeyen Ancak Cezai Şart İçeren Sözleşmelerde Damga Vergisi

Bu Görüş; bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Doğrudan Temin Usulüyle Alınan Taze Sebze ve Meyvelere İlişkin Yapılacak Ödemelerden Gelir Vergisi Tevkifatı

Bu Görüş; doğrudan temin usulüyle toptancı hallerinden satın alınan taze sebze ve meyvelere ilişkin yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ilişkindir.

Yüklenicinin Alt Taşeron İle Yaptığı Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin Ödenmesinden İdarenin Sorumlu Olması

Bu Görüş; yüklenicinin alt taşeron ile yaptığı sözleşmeye ait damga vergisinden dolayı kurumun bir sorumluluğu bulunup bulunmadığı, bulunması durumunda söz konusu damga vergisinin nasıl ödeneceği hususuna ilişkindir.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Mal ve Hizmet Alımlarında Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Damga Vergisi Kanunu yönünden resmi daire sayılması gerektiği ve kurumun damga vergisi uygulamaları açısından resmi daire sayılması durumunda mal ve hizmet alımlarında damga vergisi kesintisi yapılması hususuna ili...

Süre Uzatımına İlişkin Düzenlenen Kağıdın Damga Vergisi

Bu Görüş; ek sözleşme ile ilk sözleşmenin borç ödeme süresinin 3 yıl uzatıldığı, asıl sözleşmenin diğer tüm hükümlerinin geçerliliğini koruduğu, bedelle ilgili hiçbir ibareye yer verilmediği belirtilerek ek protokolün damga vergisine tabi tutulup tut...

Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi Damga Vergisi

Bu Görüş; temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alımı işine ilişkin imzalan sözleşmenin damga vergisi oranı hususuna ilişkindir.

Jeotermal Suyun Kullanım Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi

Bu Görüş; jeotermal suyun kullanım kira sözleşmesinde kesilecek damga vergisinin oranına ilişkindir.

Bedeli Belli Olmayan Sözleşmenin Damga Vergisi

Bu Görüş; protokol konusu yapılacak işin miktarı ile sözleşme süresi belli olmadığından hesaplanabilir bir bedele ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile hakediş ödemeleri üzerinden sözleşmeye ait damg...

Belediyeye Şirketlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Bu Görüş; belediyeye bağlı şirket tarafından yaptıkları ihaleler kapsamında düzenlenecek hakediş faturalarından ve yapılacak ödemelere ilişkin kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Mal ve Hizmet Alım Sözleşmelerinde Damga Vergisisi Muafiyeti

Bu Görüş; belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin mal ve hizmet alım sözleşmelerinde damga vergisi muafiyeti hususuna ilişkindir.