Görüşler

  • Sıralama

Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi

Bu Görüş; "Doğrudan Temin Usulü" ile yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale kararı alınmadığı ve sözleşme düzenlenmediği takdirde firmalara yapılan ödemeler için düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususuna ilişki...

İhalede En Avantajlı Birinci ve İkinci Teklif Sahiplerinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumunda Damga Vergisi

Bu Görüş; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ayrı ayrı ihale kararı damga vergisi aranılıp aranılmayacağı hususuna ilişkindir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş Ortaklığı Arasında Düzenlenen Sözleşmenin 222 Sayılı Kanun Uyarınca Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı

Bu Görüş; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş Ortaklığı arasında düzenlenen sözleşme ve ihale kararının 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Yapım İşine Ait Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; Yapım İşinin Belediye tarafından 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilmesinden sonra ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin ödenmesinden sonra, söz konusu işin 4734 sayılı Kanunu uygulaması...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi

Bu Görüş; satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde damga vergisinin ne şekilde alınması gerektiği hususuna ilişkindir.

İhale Kararında Damga Vergisi

Bu Görüş; İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilen Kanalizasyon İnşaatı işinin ihale kararına ihale karar pulu ve sözleşmeye istinaden sözleşmeden doğan damga vergisinin ödenmesine rağmen devir sözleşmesi ile noterde yapılan devir sözleşmesinden do...

Özel İdareceYaptırılan İlköğretim Okullarının Yapım ve Onarım İşlerine İlişkin Alınan İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinden Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; İl Özel İdare Müdürlüğünce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ili...

İptal Edilen İhale Kararından Sonra Alınan İkinci İhale Kararının Damga Vergisine Tabi Olup Olmağı

Bu Görüş; ihalenin iptaline karar verilmesi veya yüklenicinin değişmesine ilişkin ikinci bir ihale kararının onaylanması durumunda, ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararlarının ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişki...

Danıştay Kararı Sonucu Tekrar İlgilisine İade Edilen İhalede Kalan Süre İçin Düzenlenecek Sözleşmenin ve Alınacak İhale Kararının Damga Vergisi

Bu Görüş; iptal edilen ihalenin Danıştay kararı sonucu tekrar ilgilisine iade edilmesi sonucu kalan süre için düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.