Görüşler

  • Sıralama

İhale Kararı ve Sözleşmede Damga Dergisi Oranının İhale Tarihine Göre Değişip Değişmeyeceği

Bu Görüş; 01/09/2012 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin olarak damga vergisinin o tarihte yürürlükte olan damga vergisi oranları üzerinden hesaplanarak tahsil edildiği, ancak 1 yıl için düzenlenen ve 31/08/2013 tarihine kadar devam eden sözleşme...

KHGB'nce Yaptırılan İlköğretim Okulları Yapım İşlerinde Sözleşme, İhale Kararları ve Hakedişlerde Damga Vergisi

Bu Görüş; Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ilköğretim okulu yapım işinde alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Belediyenin Gayrimenkul Satışlarında Damga Vergisi

Bu Görüş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, ihale komisyonu olarak belediye encümeni kararına istinaden yapılan gayrimenkûl satışları için ihale kararı haricinde herhangi bir sözleşme, tutanak veya bunların yerine geçecek kâğıt düzenl...

Belediyelerin Şirket Kurmaları ve Şirketlerin İhale Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Belediyelerin kurduğu ve ortağı olduğu Şirketlerin yönetim kurullarının belirlenmesi, bu şirketlerin ihale mevzuatı karşısındaki durumu.

Belediye Tarafından Meslek Yüksek Okulu Binası Yapımı

Devlete ait üniversiteye bağlı meslek yüksekokulunun yapımına belediye bütçesinden katkıda bulunulup bulunulamayacağı ve yapılacak harcamalar.