Görüşler

  • Sıralama

Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanan Taşınmazların Satılması Halinde Muafiyetin Durumu

Bu görüş, Hazineye ait iken İdareler adına tapu devri gerçekleştirilen ve beş yıl süre ile emlak vergisi muafiyeti uygulanan taşınmazların üçüncü kişilere satılması durumunda, emlak vergisi muafiyetinin kalan süre kadar uygulanıp uygulanmayacağına i...

Yapımı Devam Eden İnşaatta Birim Fiyat Değişikliği

Bu Görüş, Su Temin Projesi kapsamında 2005 yılında akdedilmiş sözleşme ile yapım çalışmaları devam eden Baraj inşaatında "Memba batardosu önüne yüksek basınçlı alüvyon enjeksiyon yöntemi ile geçirimsizlik perdesi İmalatı” yaptırılması gerekçesiyle...