Görüşler

  • Sıralama

Restorasyon İnşaatı İşinde İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi

Bu Görüş, Restorasyonu İnşaatı işinde, ihale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni iş kalemlerin tutarlarının sözleşme bedelinin % 1'ini aştığı sebebiyle iş kaleminin tüm miktarına revize birim fiyatı kapsamına girip girmeyeceği husuna ilişk...