Görüşler

  • Sıralama

Mühür Yapma ve Yenileme İşlemleri

Resmi mühür kullanan mahalli idare birimleri, mahalli idare birlikleri ve mahalle muhtarlıklarınca talep edilen; gerek yeni kurulan birimlere resmi mühür yaptırılması, gerekse kayıp veya silikleşen resmi mühürlerin yenilenmesi işlemlerinin yürütülmes...