Harcırah

  • Sıralama

Kurum Değiştiren Memurlara Sürekli Görev Harcırahı Ödenmesi

Merhabalar hocam, ilçemiz belediye personeli olan bir kişinin, kendi isteği ile bağlı olduğumuz ilin bir diğer ilçesine nakil olması halinde Harcırah Kanunu madde 10 kapsamında "yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı" verilebili...

Şirket Personelinin Uçakla Seyahati

Merhabalar, belediye şirketinde işçi olarak çalışan personele belediye başkanının onayı ile uçakla seyahat etmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun mudur?

İlk Defa Memuriyete Atananlara Harcırah Ödenmesi Hk.

Yeni atanan memur yol harcırahı alabilir mi?

Meclis Üyesine Harcırah Ödenmesi Hk.

Merhaba Sayın Hocam, bir meclis üyesini Başkanımız görevlendirme ile İstanbul'a görevli bazı toplantılara katılmak üzere gönderdi. Şimdi ise meclis üyesi döndü. Haliyle yol harcamalarını fatura etmiş bizden almayı talep ediyor. Bu meclis üyesine harc...

Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

6245 Sayılı Harcırah Kanunununa göre; Harcırah verilecek kimseler: Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.) Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fa...

Emeklilik Tazminatında Zamanaşımı Hk.

Hocam iyi günler. Bir arkadaşımız 14 Temmuz 2016 da emekliye ayrılmış. Fakat bu arkadaşa harcırah ödemesi yapılmamış. Belediyemize de müracaatı olmamış. Bu konuda zaman aşımı söz konusu mudur? Değilse ödeme 2016 yılı mı dikkate alınmalıdır? Yoksa bug...

Emekli Olan Memura Harcırah Ödenmesi Hk.

Hocam merhabalar, yeni emekli olan Memur arkadaşımız var. İkamet adresi Emekli olduğu kurumla aynı yerdedir. Yolluğu ne şekilde hesaplarım. (Not: Çalıştığı sürenin önemi varsa 36 yıllık hizmeti var. 2/5 dereceden emekli oldu. Kadrosu Muhasebeci Lise...

Belediye Sınırları İçerisindeki Görevlendirmelerde Harcırah Ödenmesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarım. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallerde Belediyemizin görev ve sorumluğunda olan işlerin kontrol ve denetimini yapmak üzere Beled...

Geçici Görevde Taksi Ücreti Hk.

İyi günler hocam, Ankara'ya belediyemiz iş ve işlemlerin takibi için görevlendirilen Memur aşırı yüksek taksi fişi sunmuştur. Ödemekte tereddüdüne düşülmüştür. 6245 sayılı kanunun 33. maddesinde belirlenen orandaki ödemeleri mi (en fazla olarak) dikk...

Geçici Görevlendirmede Harcırah

Hocam günaydın; bu soruyu daha önceden sormuştum. Konu şu idi; bir arkadaşımız İl dışında bir belediyeye geçici görevlendirildi. Yurt içi görevlendirme nedeniyle yolluk harcırahının talep eden belediye tarafından ödenmesi gerektiği yazıldı. Lakin gör...