Harcırah

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Harcırah Ödemesi Hk.

Kurumumuzda sözleşmeli personel (5393 s.kanun 49.md.) olarak görev yapan arkadaşlara, Belediye Başkanı tarafından yapılan belediye iş ve işlemleri ile ilgili görevlendirmelerde (kurs, seminer, eğitim vb. gibi ) harcırah ödemesi yapmamız mümkün müdür?...

Harcırah Ödemesi Süre Sınırı Hk.

İyi çalışmalar. 2018 Yılında Yurt İçi Geçici Görevli olarak il dışına görevlendirilen personellerden yılı içerisinde mutat taşıt ücreti ile gündelik harcırahlarını almayan personellere yollukları 2019 yılı içinde yapabilir mi? Diğer bir ifade ile har...

Memur Tedavi Yolluğu

Sayın Hocam, Devlet Memuru personel, özel bir hastanede geçirmiş olduğu ameliyat sonrasında 45 günlük iş görmezlik heyet raporu almıştır. Personel daha sonra aynı özel hastanede ameliyat geçirdiği bölgeden Fizik Tedavi olmuştur. Personel ilçede ikame...

Geçici Görevde Yemek Gideri Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemizde sürekli işçi olarak görev yapan şöför personelimiz kurumumuza ait iş ve işlemleri takip etmek üzere 1 tam gün süreli şehir dışında kalmıştır. Yol harcamalarının dışında kendisinin karşılamış olduğu yemek masrafları için d...

Geçici Görevlendirmede Harcırah ve Konaklama Bedeli

İyi günler Hocam, Belediyemizden başka bir ilin belediyesine Teknik Personel ve Memur olmak üzere altı aylık geçici görevlendirme yapılacaktır. Bunların günlük harcırahları ve konaklama bedelleri nasıl hesaplanacaktır? İyi Çalışmalar.....

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Harcırah Ödenmesi Hk.

03.05.2019 tarihli ve 30763 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamında Belediyemize geçici görevlendirilen personel (Kadrolu-sürekli işçi) için: Not:Büyükşehir İlçe Belediyesiyiz. 1-Başka İlçeden gel...

Kurumlararası Geçici Görevlendirmede Harcırah

Manisa Salihli İlçemizde Belediyemizde görev yapan bir memur, yine Manisa'nın Selendi İlçesine Selendi Belediyesinde geçici olarak 375 KHK ek 25. maddesi kapsamında görevlendirilmesi istenilmektedir. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kan...

Belediye Başkanının Uçakla Yolculuğu

6245 sayılı harcırah kanununda görevle ilgili yolculuklarda kullanılacak ulaşım aracını "mutat taşıt" olarak belirlemiş uçak mutat taşıt tanımına girer mi? Belediye başkanı ya da görevli personelin mahallinden İstanbul Ankara vb. yerlere uçakla seyah...

Şirket İşçisine Harcırah Ödenmesi Hk.

Belediyemize ait şirket personeli olan makam şöförü görevli olarak il dışına gitmektedir. Bu şirket çalışanına belediyece harcırah ödenebilir mi? Selamlar.

Memur Emeklilik Tazminatı

İyi günler hocam, Belediyemizde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan personel 2010 yılında emekli olmuştur. Şimdi ise 375 Sayılı K.H.K. 1/D maddesi gereğince emekli yolluğu istemektedir. Emekli yolluğu vermemiz uygun mudur? Uygun ise emekli aylık...