Harcırah

  • Sıralama

Emekli yolluğu

Sayın Hocam, haziran ayında emekli olan memur emekli sandığından aylık bağlanmıştır. Yazısı temmuzda geldi bu durumda harcırahı öderken temmuz katsayısını mı alacağız, haziranı mı alacağız?

Kurum dışı kişilere yurt dışı harcırah ödemesi hk.

Belediye Meclisimiz aldığı bir karar ile altı adet yüzücü, bir adet antrenör ve Belediye başkanından oluşan sekiz kişilik bir ekip ile İngiltereden-Fransaya Manş denizini yüzerek geçmesine karar vermişlerdir. İlçe tanıtımına katkısı olacağı düşünülen...

Geçici Görevde Ulaşım Giderlerinin Belgelenmesi Hk.

Sn Hocam, harcıraha esas olan otobüs ve taksi giderlerinin (bilet fiş vb.. ) harcırah bildirim formuna eklenmesi zorunluluğu var mıdır? Bildiğimiz kadar mutat taşıt ücretlerinin her zaman bilet, fiş vb.. belgelerin temini imkansız olması sebebiyle me...

Belediye Başkanı Yurt İçi Harcırahı

Belediye Başkanı Lise Mezunu Ödenmesi Gereken Harcırah Miktarı 3000 ek gösterge üzerinden 42,25 TL " sı ödenmesi uygunluğu, veya almakta olduğu maaş karşılığı derece kademe üzerinden harcırah ödenmesi gerekli mi?

Eğitim Harcırahı

İyi çalışmalar diliyorum. Birisi kadrolu işçi diğeri taşeron çalışan olmak üzere 2 personelimizi bir kamu kurumunun düzenlemiş olduğu 3 öğün yemek ve gece kalmalarını bu kurumun karşıladığı 20 günlük eğitime gönderiyoruz. Sorum; 1-Taşeron personel ku...

Geçici görev karşılığı izin verilmesi hk.

Belediyemizde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan memur görev mahalli dışına görevlendirildikten sonra harcırahını talep etmiştir. Fakat personel daha sonra yeni bir dilekçe yazmış ve harcırah talebinin işleme alın...

Geçici Görev ve Gündelikler Hk.

6245 sayılı Harcırah Kanununda geçen gündelik kavramı gereği; eğer personel görev mahalli dışına görevlendirildiğinde kaldığı otelde yemek veriliyorsa gündelik yine de verilmeli midir? Yoksa gündelik tutarlar personelin görev mahalli dışında geçirdiğ...

Yolluk Avansı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemize hibe edilen araçların teslim edilmesi için Belediyemiz personellerin Ankara İline göndereceğimizden dolayı, Personellerin...

Geçici Görev Yolluğu

Sayın hocam; 2016 yılındaki görevlendirmelerin tahakkukunu 2017 yılında yaptığımız takdirde yeni harcırah tutarı üzerinden mi yapacağız yoksa 2016 yılında olan görevlerin yevmiye tutarının 2016 dan, 2017 yılındakilerini de 2017 yılındaki yevmiye tuta...

İşçilere yolluk ödemesi

Saygılar hocam. Belediyemize ait işçileri Türkiye belediyeler birliği ile Kocaeli Büyükşehir belediyesi arasında düzenlenen 20 gün süreli itfaiye eğitimine göndereceğiz. Bu işçilerin konaklama, yiyecekleri ücretsiz olup bu işçilere ne kadar yurt içi...