İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2008/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2007 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No : Tau / 2007 - 001)

Bu Tebliğ; Ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hiz...

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk- 2007/1)

Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makin...