İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; köylere hizmet götürme birliklerinin yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; köylere hizmet götürme birliklerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet...

2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Belediyelerin Yararlanması

2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. maddesinden, ancak Hazine ile 13.07.2005 gününde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi hükmü uyarınca Belediyeler yararlanabilir.