İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Belediyelerin Şirket Kurmaları ve Şirketlerin İhale Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Belediyelerin kurduğu ve ortağı olduğu Şirketlerin yönetim kurullarının belirlenmesi, bu şirketlerin ihale mevzuatı karşısındaki durumu.

Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Bu Karar; üniversitelere ait Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Yapım İşi ile ilgili görüş talebine ilişkindir.

100 Seyircili Kapalı Spor Salonu Yapım İşi

Bu Karar; 1000 Seyircili Kapalı Spor Salonu Yapım İşi'nin anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edildiği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren ........ İnş.Ltd. Şti. üzerinde kaldığı ancak, ihaleye iştirak eden .......... İnş.Taah....

Altyapı Hizmet Binaları Yapılması

Bu Karar; “............... Altyapı Hizmet Binaları Yapılması” yapım işinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığını, bilahare yüklenici mali acz içine düştüğünü belirterek sözleşmenin fesh edilmesini talep ettiğini, bunun üzerine sözleşme...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Ekli “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/8/2010 tarihli ve 10601 sayılı...

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Ekli “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 27/7/2010 tarihli ve 963 sayılı yazısı ü...