İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2005/1 )

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun belirtilen hükmü çerçevesinde, 2004 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmesi ve uygulanacak limitlerin belirtilmesi ama...