İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Denetim

Bu Karar; … Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının kuruluşu olan … … … İnşaat Ticaret A.Ş.'nin Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'dan muaf olup olmadığına ilişkindir.

Kanunun 13 üncü Maddesinin (b) Bendinin (1) Nolu Alt Bendinde Düzenlenen İlanların Kurum Tarafından Yayımlanmasına İlişkin

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlar dışında kalan ve mahalli gazetede ya da mahalli gazet...

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslar

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/9/2009 tarihli ve 6761 s...