İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhal...

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2009 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik...

Ön Ödemeli Sayaç Üreticisi Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin Belediyelerce Açılan Su ve Doğal Gaz Sayacı Alım İhalelerinde Danışıklı Teklif Vererek Aralarındaki Rekabeti Kısıtlayıp Kısıtlamadıkları

Bu Karar; Ön ödemeli sayaç üreticisi teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin belediyelerce açılan su ve doğal gaz sayacı alım ihalelerinde danışıklı teklif vererek aralarındaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığının incelenmesine ilişkindir

Su Deposu Bedeli

Bu Karar, söz konusu inşaatın yüklenicilere verilen ihale dosyasında, su deposu ile ilgili olarak yerleşim planında işaretli olduğu, mimari avan projesinin ve mekanik projesinin mevcut olduğu, betonarme projesi olmadığından yüklenici tarafından yapıl...

Servis Taşıma İhale Şartnameleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetini ihale yoluyla satın alan işletmeci firmalardan bir kısmının hiçbir taşıta sahip olmadan işi alt yüklenicilere vermesinin önüne geçilmesi ile ilgii.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiy...

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2009/1)

Bu Tebliğ; Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddelerinin güncellen...