İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Yapılarda Kalite Kontrolü ve Uygulanacak Esaslar

Bu Genelge; ülkemizde inşaatların standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması, yapılan inşaatların yapım ve denetimlerinde uyulması gereken hususların neler olduğu ve uyulmaması halinde yaptırımın ne olacağınına ilişkindir.

3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4180 Sayılı Kanun ile İlgili

30.8.1996 günlü ve 4180 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen "3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 11. maddesinin. Anayasa'nın Başlangıç'ının dördüncü paragrafı İle 2., 5., 7....

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

8/6/1994 tarih ve 3996 sayılı bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin,yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını s...