İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5216 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşl...

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yap...

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmek amacıyla ya...