İlanlar

  • Sıralama

Kanunun 13 üncü Maddesinin (b) Bendinin (1) Nolu Alt Bendinde Düzenlenen İlanların Kurum Tarafından Yayımlanmasına İlişkin

4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlar dışında kalan ve mahalli gazetede ya da mahalli gazet...