İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

İzinsiz ve Ruhsatsız Olarak Yapıldıktan Sonra Ruhsatlandırılan Yapılar

İzinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan daha sonra inşaat ruhsatı verilen, ancak ruhsata aykırı yapılan yere yapı kullanma izni verilip verilmeyeceğine dair.

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Kaçak Yapıların Yıkılması

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kaçak yapıların hangi kurum tarafından yıkılması gerektiği.

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

Bu Yönetmelik; belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; belediyeler tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiral...