İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

İmar Kanununun 42. Maddesi İle İlgili

İmar Kanununun (3194 Sayılı) 42. Maddesinin Beşinci Fıkrasının Birinci, İkinci ve Üçüncü Tümcelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar