İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunufnun uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüfnün görev ve yetkilerini, mali işlerini , arsa ve arazi iktisap şekillerini ve iktisap olunacak arazi...

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 22 Nisan 1925 tarihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2 Ocak 1961 tarihli ve 203,7 Mart 1990 tarihli ve 3615 Sayılı Kanunlar,30 Mayıs 1973 tarihli ve 1738 Sayılı Seyir ve...