İntibak ve Derece

  • Sıralama

37. maddeye istinaden derece yükselmesi

Selamlar, bilindiği üzere, bir memur öğrenim durumu itibariyle düşebileceği en son derecenin bir alt derecesine son altı yıllık sicilinin olumlu olması sebebiyle bir kere 90 puan ve üstünden kademe ilerlemesi aldıysa 1 derece düşebiliyordu. fakat 201...

Düşük ek göstergeli görevlere atanma

Göstergesi daha yüksek olan bir kadrodan (mesela başkan yardımcısı) daha alt derece bir kadroya atanan personel aylık maaşını daha önce çalışmış olmasından dolayı düşük kadroya atanmış olsa bile yüksek göstergeli kadrodan mı alır? Kazanılmış hak sayı...

Mühendisin Bağkurlu hizmeti

Selamlar, sözleşmeliden memurluğa geçen bir mühendis personelimiz var. Bbağkurlu hizmeti derece kademesinde değerlendirilir mi?

Memuriyete geçen sözleşmelilere sicil notundan kademe ilerlemesi

Sözleşmeli iken memur olanların, 657 SK.64.maddesine göre 8 yıllık olumlu sicilden dolayı 1 kademe almalarında hesaplama nasıl olacaktır? Örneğin, 8 yıl sözleşmeli hizmeti olan memuriyete geçen kişinin işlemi nasıl yapılacaktır? iyi çalışmalar.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısına ilave derece uygulanması hk.

Üniversitede görev yapmakta iken Belediyemize naklen atama ile gelen Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunda görev yapan bir personelimiz bulunmaktadır. Hizmet cetvelini incelediğimizde üniversite tarafından 657 SDMK 36/A-11 maddesine istinaden 1...

Programcıya ilave derece uygulaması hk.

Programcı kadrosu teknik hizmetler sınıfına alındığı için 657 sayılı Kanunun 36.maddesinin 4. bendi gereğince 1 derece ilerlemesinden yararlanacak mıdır? İyi çalışmalar.

Kademe İlerlemesi sonrasında kazanılmış hak aylık farklarının ödeme zamanı

Sayın hocam. Sözleşmeli statüden memur kadrosuna atanan personelin atandığı tarihteki aylığı ile daha sonraki aylarda 657/36. madde kapsamında yapılan derece- kademe ilerlemesi sonrasında kazanılmış hak aylık arasındaki fark ilk atandığı tarih ititba...