İntibak ve Derece

  • Sıralama

Fiili Hizmet Süresi Zammının Terfide Değerlendirilmesi

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Askeriyede veya Emniyet teşkilatında çalışıp da fiili hizmet süresi olanlar derece ve kademe ilerlemesinden yararlanır mı?

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Sözleşmeli Statüde Geçirilen Sürelerin Değerlendirilmesi Hk.

Sn Hocam, belediyemizde 6 yıldır memur olarak çalışan personelimiz ayriyetten 3 yılda sözleşmeli olarak çalışmıştır bu sebepten dolayı 8 yılda 1 kademe süresi hesabında değerlendirilir mi?

Kalkınmada Öncelikli Yörede Görev Yapan Uzman Erbaşa Kademe İlerlemesi Verilmesi Hk.

Günaydın hocam, daha önce Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, Belediyemize İtfaiye Eri kadrosuna atanan personelimiz 23 Haziran 2010- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Şemdinli-Hakkari'de 2 yıl, 3 ay görev yapmıştır. 657 sayılı Kanunun 64. madde...

Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Edilememe Uygulaması Hk.

Hocam, "Kadrosuzluk nedeniyle terfi edilemedi" gibi ibareler ne anlama gelmektedir? Derece/Kademe ilerlemesi hususlarında kadrosuzluk derken ne anlamalıyız? Saygılar

Mühendisin İşçi Olarak Çalıştığı Sürelerin İntibakta Değerlendirilmesi

Hocam, Kurumumuz da 657 Sayılı DMK' ya tabi olarak çalışan mühendisin işçilikte geçen toplam 11 yıllık hizmetinin 8 yılı mezun olduğu bölümle (meslek kodunun) alakası yoktur. Diğer 3 yılı 3/4 hizmetinde değerlendirilmiş olup meslek kodu bitirmiş oldu...

Mühendislik Fakültesini Bitiren Memura İlave Derece Verilmesi Hk.

İyi günler hocam Dört yıllık İşletme Mezunu, C++ Plus sertifikaya bağlı Proğramcı Kadrosunda görev yapan personelin dışardan Mühendislik Fakültesi (Bahçe Bitkileri Bölümü) Mezun olarak diplomayı müdürlüğümüze sunmuştur. Daha önce 9/1 den değerlendiri...

Polis veya Uzman Çavuş İken GİH Sınıfındaki Kadroya Atanan Memurların Terfilerinin Bekletilmesi Hk.

İyi çalışmalar, eski bulundukları sınıftan bir derece önden başlatılan polis memuru belediyemize naklen ataması yapılmış, yine uzman çavuş iken istifa edip 657 SDMK'nun 92. maddesine göre açıktan ataması yapılan personellerin emsallerine göre bir der...

Derece Yükselmesi

İyi günler, 657 sayılı DMK'nun 37. maddesinin uygulanmasında memur öğrenim durumu itibariyle kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir, denilmektedir. Ayrıca bu hükümlerin uygulanmasında 139 seri nolu genel tebliğ...

Sözleşmeli Statüde Geçen Süreler Hk.

Memurların son 8 yılda siciline bakılarak 1 kademe verilmesi hususunda; sözleşmelilikte geçen süreler dikkate alınır mı? Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararında alınacağı yönde karar verilmiş olup, bu konudaki görüşleriniz nedir? Saygılar....

Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak

Sayın hocam; 9/2 Derece/Kademe lise mezunu zabıta memurumuz, 2 yıllık Yüksek Okul bitirdi. Yeni Derece ve Kademesini hesaplar mısınız? Teşekkürler