İntibak ve Derece

  • Sıralama

İntibakta Diploma

Sayın Hocam, okul bitiren fakat diploması henüz hazır olmadığı için okul müdürü imzalı öğrenim durumunu gösterir belge getiren memurun intibakı yapılır mı? Diplomayı mı beklemeliyiz? 

Disiplin Cezası Almayan Memurun Terfisi Hk.

Saygıdeğer Hocam; 18/11/1964 doğumlu olup Lise mezunu olarak 15/02/1993 yılında Belediyede Derece kademe olarak lise mezunu 13/3 'den memur olarak göreve başladım. 24.03.2004 yılında olumlu sicil terfisi verildi. 15/02/2005 yılında 5289 sayılı K.1 de...

Disiplin Cezası Almayan Memura Terfi Hk.

Hocam İyi günler, Kurumumuzda lise mezunu olarak çalışan memur personelin 2005 yılı 90, 2006 yılı 80, 2007 yılı 70, 2008 yılı 90, 2009 yılı 70, 2010 yılı 73 sicil notu olarak verilmiştir. Bu personel eski kurumundan hiç 90 ve 90 üstü uygulamasından 1...

Memurun Görevi ile İlgisi Olmayan Üst Öğrenimi Bitirmesi

Sayın Hocam, Meslek Lisesi Elektronik bölümü mezunu olarak Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan memur, Elektrik bölümü 2 yıllık y.okul bitirmiş olup, intibakının yapılmasını istemektedir. Kendisi GİHS. bitirdiği bölüm THS. olduğundan intibak yapılır...

Astsubay Hazırlama Okulu Mezunu

Sayın Hocam; 926 Sayılı Kanuna tabi Bnd.Üstçavuş olarak görev yapmakta iken 14.11.2013 tarihinde kendi isteği ile ayrılarak Belediyemizde 14.04.2014 tarihinde Ambar Memuru kadrosuna atanan Astsubay çalışanımız Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Oku...

Teknil Lise Mezununun Başlangıç Derecesi/Kademesi

Sayın Hocam, 1995 yılında göreve başlayan 4 yıl süreli teknik lise diplomasına sahip personelin başlangıç derece kademesi kaç olmalı? a) Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2-3/Son, b) Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki v...

İki Yıllık Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünü Bitiren Teknisyenin İntibakı Hk.

Hocam, belediyemizde 3 derecelik Teknisyen kadrosunda bulunan personelimiz 2 yıllık Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. 657 Sayılı kanunun 36.maddesine göre intibakının yapılması talebinde bulunmuştur. Emlak ve Emlak Yönetiminin teknik yada...

Belediye Başkan Yardımcılığında (Meclis Üyesi) Geçirilen Sürelerin İntibakta Değerlendirilmesi Hk.

Merhabalar; 18.04.2014 tarihinde açıktan atanan ve şuan memur kadrosunda olup fiilen başkan yardımcılığı görevini yürüten personelin; 07.04.1994-18.04.1999 tarihleri arasında Başkanlığımızda 1580 sayılı yasanın 96. maddesinin B fıkrasına istinaden me...

Teknikerin İntibakı

Sayın Hocam, Belediyemizde sözleşmeli İnşaat Teknikeri olan personelimiz 2013 Yılında 657 sayılı kanuna tabi tekniker kadrosuna atanmıştır. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin dört yıl süreli işletme bölümünü bitirmiştir. İntibak i...

Teknik Personelin Memuriyetten Önceki Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Türk Telekom'un İlan ve Reklam Vergisi Muafiyeti

Öncelikle teşekkür ederim Hocam. 2 tane sorum olacak. Soru 1: Teknik hizmetlere taba çalışan personellerimizin memuriyete girmeden önce özelde çalışmış oldukları sürelerin 3/4 oranında kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi yapıldı. Bu süre...