İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Doğum Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar İşe Girmesi

Evlilik nedeni ile işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kadrolu işçi, personel talebi halinde 1 yıl içinde kadrosuna geri dönebilir mi?

Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin işten çıkarılması hk.

Hocam, Belediyemizde hizmet alımı usulü ile işçi çalıştırılmaktadır. Ancak 30 mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı işçileri çıkarabilir mi ve bunların tazminat hakları var mıdır? Teşekkürler.

KHGB'den devredilen personel hk.

Selam Hocam, 6360 sayılı Yasa gereği devir ve tasfiye komisyonunca belediyemize devredilen köylere hizmet götürme birliği personelleri arasında 1 kişi SGK'dan emekli işçi bulunmaktadır. Bu personelin belediyemizde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle (ka...