İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Geçici İşçilerde İş Akdinin Feshinde İhbar Süresi Hk.

Hocam, Belediyemizde 5 ay 29 gün ile çalışan bir işçimiz var. Sözleşmesi 01.01.2018 ile 29.06.2018 tarihleri arasında olup, 29.06.2018 tarihinde sona erecektir. İşten çıkarma işlemi için bitim tarihinden önce mi kendisine bildirim yapılacak yoksa ayn...

Kadroya geçişi yapılan taşeron personel ödemeleri hk.

Hocam hayırlı günler, Hizmet alımı ile Belediyemizde çalışan personeller kadro alarak Belediyemiz Şirketine geçiş işlemi yapılmıştır. Personele ödenecek maaş bordrolarının Belediyeye fatura edilerek ödenebileceği, ancak SSK pirimi, damga vergisi, gel...

Şirkete İşçi Alımı

Son çıkan usul ve esaslarda belediye şirketine işçi alımı konusu personel çalışmasına dayalı hizmet alım kapsamında eksilenin yerine yenisini al diyor. Şirketin kendi personeli var ise çünkü eski bir şirket ayrıca personeli var bu durumda % 40 ın alt...

Şirket İşçileri İle Sözleşme İmzalanması

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının son gelen yazısında yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan yazıda toplu iş sözleşmesi hükümleri mevcut ve bayağı ayrıntılı Biz şirket personeli ile ferdi iş sözleşmesi yapacaz yani belirsiz iş sözleşmes...

Yaşlı İşçi İstihdamı

İyi akşamlar hocam, Belediyemizde iş kur aracılığıyla 21 mevsimlik işçi işe alındı bunların içinde 1 beden işçisi 67 yaşındadır bunu çalıştırabilir miyiz?

Sözleşme Türü

696 sayılı Kanunla Belediyenin Şirketi ile işçiler arasında Sendika durumu yoksa belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi iş sözleşme imzalanması daha uygun olur?

Sağlık nedenleri ile işi bırakan kadrolu işçinin tekrar işe alınması

Hocam, sağlık nedenleri ile işi bırakan ve tazminatını alan kadrolu işçimizi tekrar işe almamız yasal olarak mümkün mü? Eğer mümkünse hangi şartlarda geri alabiliriz?

Taşeron İşçilerin fesih işlemi

İyi günler hocam; 20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 ta...

Bitlerdeki işçilerin alacağı ikramiyeler

Bitlere geçecek işçilerin alacağı/alabileceği ikramiyeler nelerdir? Kanuni dayanakları nedir?

Sendikalı kadrolu işçinin bildirimli feshi

İyi çalışmalar Hocam, Belediyemizde 2007 yılında kadrolu şoför olarak göreve başlayan daimi işçiyi 4857 sayılı iş kanunun 17. maddenin d bendi gereği bildirimli fesih yapılacaktır. İşçiye yeni iş araması için 2 aylık süre verilecektir. Bu sürede haft...