İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

İşçi Nakli ve Geçici Süreli Görevlendirme

Saygılar sayın hocam. Kadrolu işçi bir başka belediyeye karşılıklı muvafakatle nakil olabilir mi? Bununla ilgili bir yasal düzenlemenin yapıldığı söylendi. Ayrıca kadrolu işçi geçici görevle bir başka belediyeye görevlendirilebilir mi? saygılarımla...

Şirket İşçisinin Askerlik Yükümlülüğü Sebebiyle Ayrılması

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK ile Belediye şirketine geçişi yapılan işçinin Temmuz ayı itibariyle askerlik yükümlülüğü nedeniyle ayrılması gerekmektedir. Bu duruma göre işçinin, iş akdinin feshi ve geri dönüş işlemleri nasıl yapılacaktır?

Geçici İşçi İstihdamı

Hocam bilindiği üzere 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçisi olan Kamu kurumları işçilerini sürekli işçi kadrolarına geçirmiş olup, Bizim Belediyemizde taşeron olmadığı için 5 ay 29 gün süreli geçici mevsimlik işçi statüsünde işçi bul...

Geçici İşçilerde İş Akdinin Feshinde İhbar Süresi Hk.

Hocam, Belediyemizde 5 ay 29 gün ile çalışan bir işçimiz var. Sözleşmesi 01.01.2018 ile 29.06.2018 tarihleri arasında olup, 29.06.2018 tarihinde sona erecektir. İşten çıkarma işlemi için bitim tarihinden önce mi kendisine bildirim yapılacak yoksa ayn...

Kadroya geçişi yapılan taşeron personel ödemeleri hk.

Hocam hayırlı günler, Hizmet alımı ile Belediyemizde çalışan personeller kadro alarak Belediyemiz Şirketine geçiş işlemi yapılmıştır. Personele ödenecek maaş bordrolarının Belediyeye fatura edilerek ödenebileceği, ancak SSK pirimi, damga vergisi, gel...

Şirkete İşçi Alımı

Son çıkan usul ve esaslarda belediye şirketine işçi alımı konusu personel çalışmasına dayalı hizmet alım kapsamında eksilenin yerine yenisini al diyor. Şirketin kendi personeli var ise çünkü eski bir şirket ayrıca personeli var bu durumda % 40 ın alt...

Şirket İşçileri İle Sözleşme İmzalanması

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının son gelen yazısında yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan yazıda toplu iş sözleşmesi hükümleri mevcut ve bayağı ayrıntılı Biz şirket personeli ile ferdi iş sözleşmesi yapacaz yani belirsiz iş sözleşmes...

Yaşlı İşçi İstihdamı

İyi akşamlar hocam, Belediyemizde iş kur aracılığıyla 21 mevsimlik işçi işe alındı bunların içinde 1 beden işçisi 67 yaşındadır bunu çalıştırabilir miyiz?

Sözleşme Türü

696 sayılı Kanunla Belediyenin Şirketi ile işçiler arasında Sendika durumu yoksa belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi iş sözleşme imzalanması daha uygun olur?

Sağlık nedenleri ile işi bırakan kadrolu işçinin tekrar işe alınması

Hocam, sağlık nedenleri ile işi bırakan ve tazminatını alan kadrolu işçimizi tekrar işe almamız yasal olarak mümkün mü? Eğer mümkünse hangi şartlarda geri alabiliriz?