İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Taşeron İşçilerin fesih işlemi

İyi günler hocam; 20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 ta...

Bitlerdeki işçilerin alacağı ikramiyeler

Bitlere geçecek işçilerin alacağı/alabileceği ikramiyeler nelerdir? Kanuni dayanakları nedir?

Sendikalı kadrolu işçinin bildirimli feshi

İyi çalışmalar Hocam, Belediyemizde 2007 yılında kadrolu şoför olarak göreve başlayan daimi işçiyi 4857 sayılı iş kanunun 17. maddenin d bendi gereği bildirimli fesih yapılacaktır. İşçiye yeni iş araması için 2 aylık süre verilecektir. Bu sürede haft...

Kadroya geçemeyen işçiler hk.

İyi günler....696 sayılı K.H.K. gereği tespit komisyonunca belirlenip sınava giremeyecek olan işçilerin çıkışları nasıl ve ne zaman yapılması gerekiyor? İyi çalışmalar. 

Şirkete İşçi Alımı

KHK kapsamında kurulan şirkette, Hizmet Alımı İhalesi soncunda çalışan işçiler haricinde, yeni istihdam nasıl olacaktır? Şirket Müdürü olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesinin ücreti neye göre belirlenecektir? Saygılarımla

696 Sayılı KHK ile Şirket Kurma Yol ve Yöntemleri

İyi çalışmalar sayın hocam. 696 sayılı KHK ile taşeronların kadroya geçirilmesinin kanuni düzenlemesi yapılmıştır. Öncelikle KHK kapsamına giren tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. KHK'nın 126. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya ekl...

Tutukluluk sebebiyle İş Akdinin Feshi

Belediyemizde 4857 sayılı Kanuna tabi işçi olarak görev yapan ve yıllık izin kullanmakta iken personelimiz 15.11.2017 tarihinde tutuklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin İş Akdinin Devam Ettiği Haller başlıklı 31/b maddesinde “Yüz kızartıcı suçlar...

Taşeron İşçi İhbar Tazminatı Hk.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde işten çıkartılan alt işveren (taşeron) personeli için kamu kurumu tarafından 6552 sayılı kanun gereği kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatının da ödenmesi uygun mudu...

Taşeron İşçi İhbar Tazminatı

Taşerona ait bir işçinin ; 1)İşten çıkarmak için ihbarı, Şirket tarafından mı, asıl işveren olan Belediye tarafından mı verilecek? 2) İhbar tazminatı; Yüklenici şirket tarafından mı, yoksa Belediye tarafından mı ödeneceği, işten çıkartılması halinde...

Hafta Tatili Olarak Pazar Günü Haricinde Başka Bir Günün Belirlenmesi Hk.

1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 4. maddesinin a, b, c, d ve e bentlerinde sayılan işyerleri özel hafta tatili gününden (Pazar) istisna tutulmuştur. Ancak bu işyerleri için de haftanın bir gününde hafta tatili verilmesi gerekir....