İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Kadroya geçemeyen işçiler hk.

İyi günler....696 sayılı K.H.K. gereği tespit komisyonunca belirlenip sınava giremeyecek olan işçilerin çıkışları nasıl ve ne zaman yapılması gerekiyor? İyi çalışmalar. 

Şirkete İşçi Alımı

KHK kapsamında kurulan şirkette, Hizmet Alımı İhalesi soncunda çalışan işçiler haricinde, yeni istihdam nasıl olacaktır? Şirket Müdürü olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesinin ücreti neye göre belirlenecektir? Saygılarımla

696 Sayılı KHK ile Şirket Kurma Yol ve Yöntemleri

İyi çalışmalar sayın hocam. 696 sayılı KHK ile taşeronların kadroya geçirilmesinin kanuni düzenlemesi yapılmıştır. Öncelikle KHK kapsamına giren tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. KHK'nın 126. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya ekl...

Tutukluluk sebebiyle İş Akdinin Feshi

Belediyemizde 4857 sayılı Kanuna tabi işçi olarak görev yapan ve yıllık izin kullanmakta iken personelimiz 15.11.2017 tarihinde tutuklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin İş Akdinin Devam Ettiği Haller başlıklı 31/b maddesinde “Yüz kızartıcı suçlar...

Taşeron İşçi İhbar Tazminatı Hk.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde işten çıkartılan alt işveren (taşeron) personeli için kamu kurumu tarafından 6552 sayılı kanun gereği kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatının da ödenmesi uygun mudu...

Taşeron İşçi İhbar Tazminatı

Taşerona ait bir işçinin ; 1)İşten çıkarmak için ihbarı, Şirket tarafından mı, asıl işveren olan Belediye tarafından mı verilecek? 2) İhbar tazminatı; Yüklenici şirket tarafından mı, yoksa Belediye tarafından mı ödeneceği, işten çıkartılması halinde...

Hafta Tatili Olarak Pazar Günü Haricinde Başka Bir Günün Belirlenmesi Hk.

1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 4. maddesinin a, b, c, d ve e bentlerinde sayılan işyerleri özel hafta tatili gününden (Pazar) istisna tutulmuştur. Ancak bu işyerleri için de haftanın bir gününde hafta tatili verilmesi gerekir....

İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması

Hocam merhaba. Belediyemizde, 1992 yılından 2007 yılında kadar geçici işçi olarak çalışan, 2007 yılından bugüne kadar da kadrolu işçi olarak çalışmaya devam eden personelimiz, tazminatını alarak işten ayrılmayı talep etmektedir. İşçimizin, işten kend...

Engelli Çalıştırma

Sayın Hocam, Devlet Personel Başkanlığınca tarafımıza gelen yazıda, 657 SK. 53.maddesi gereğince %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır, denmektedir. Engelli çalıştırma sayısını belirlerken toplam işçi-memur dolu sayısını mı al...

Göreve İade Edilen İşçinin Ücetleri

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 1.fıkrası gereğince 03.08.2016 tarihinde Başkanlık Makamı tarafından işçi personele ödeme yapılmaması hususunda yapılan bildirime istinaden ücret ödemesi yapılmamış ve sigortalının işten ayrılış ne...