İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Şirkete İşçi Alımı

Son çıkan usul ve esaslarda belediye şirketine işçi alımı konusu personel çalışmasına dayalı hizmet alım kapsamında eksilenin yerine yenisini al diyor. Şirketin kendi personeli var ise çünkü eski bir şirket ayrıca personeli var bu durumda % 40 ın alt...

Şirket İşçileri İle Sözleşme İmzalanması

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının son gelen yazısında yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan yazıda toplu iş sözleşmesi hükümleri mevcut ve bayağı ayrıntılı Biz şirket personeli ile ferdi iş sözleşmesi yapacaz yani belirsiz iş sözleşmes...

Yaşlı İşçi İstihdamı

İyi akşamlar hocam, Belediyemizde iş kur aracılığıyla 21 mevsimlik işçi işe alındı bunların içinde 1 beden işçisi 67 yaşındadır bunu çalıştırabilir miyiz?

Sözleşme Türü

696 sayılı Kanunla Belediyenin Şirketi ile işçiler arasında Sendika durumu yoksa belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi iş sözleşme imzalanması daha uygun olur?

Sağlık nedenleri ile işi bırakan kadrolu işçinin tekrar işe alınması

Hocam, sağlık nedenleri ile işi bırakan ve tazminatını alan kadrolu işçimizi tekrar işe almamız yasal olarak mümkün mü? Eğer mümkünse hangi şartlarda geri alabiliriz?

Taşeron İşçilerin fesih işlemi

İyi günler hocam; 20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 ta...

Bitlerdeki işçilerin alacağı ikramiyeler

Bitlere geçecek işçilerin alacağı/alabileceği ikramiyeler nelerdir? Kanuni dayanakları nedir?

Sendikalı kadrolu işçinin bildirimli feshi

İyi çalışmalar Hocam, Belediyemizde 2007 yılında kadrolu şoför olarak göreve başlayan daimi işçiyi 4857 sayılı iş kanunun 17. maddenin d bendi gereği bildirimli fesih yapılacaktır. İşçiye yeni iş araması için 2 aylık süre verilecektir. Bu sürede haft...

Kadroya geçemeyen işçiler hk.

İyi günler....696 sayılı K.H.K. gereği tespit komisyonunca belirlenip sınava giremeyecek olan işçilerin çıkışları nasıl ve ne zaman yapılması gerekiyor? İyi çalışmalar. 

Şirkete İşçi Alımı

KHK kapsamında kurulan şirkette, Hizmet Alımı İhalesi soncunda çalışan işçiler haricinde, yeni istihdam nasıl olacaktır? Şirket Müdürü olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesinin ücreti neye göre belirlenecektir? Saygılarımla