İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması

Hocam merhaba. Belediyemizde, 1992 yılından 2007 yılında kadar geçici işçi olarak çalışan, 2007 yılından bugüne kadar da kadrolu işçi olarak çalışmaya devam eden personelimiz, tazminatını alarak işten ayrılmayı talep etmektedir. İşçimizin, işten kend...

Engelli Çalıştırma

Sayın Hocam, Devlet Personel Başkanlığınca tarafımıza gelen yazıda, 657 SK. 53.maddesi gereğince %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır, denmektedir. Engelli çalıştırma sayısını belirlerken toplam işçi-memur dolu sayısını mı al...

Göreve İade Edilen İşçinin Ücetleri

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 1.fıkrası gereğince 03.08.2016 tarihinde Başkanlık Makamı tarafından işçi personele ödeme yapılmaması hususunda yapılan bildirime istinaden ücret ödemesi yapılmamış ve sigortalının işten ayrılış ne...

Engelli İşçi Çalıştırılması

Hocam merhabalar ; Belediyemizde daha önce 5 ay 29 gün süre ile mevsimlik işçi olarak engelli bir işçiyi çalıştırdık. Süresi dolduğundan çıkardık. Şimdi ise kendisi engelli kadrosundan daimi sürekli işçi olarak Belediyemize giriş yapmak ve çalışmak i...

Eski Hükümlü İstihdamı

Belediyemizce Hükümlü Kadrosunun eksik olması nedeniyle İş kur a yaptığımız müracaat sonucunda müracaat nihai listesinde 1 kişi nin bulunduğu bildirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜL...

Geçici işçi çalıştırılması

Belediyemize 5 ay 29 gün süreyle mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere iki adet geçici işçi alınmıştır. 20 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6715 sayılı İş ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bu süre ile ilgili...

Yaşlılık Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Değerli Hocam; Belediyemizde daimi işçi kadrosunda çalışmakta olan ve hem hizmet süresi hemde yaş olarak emekliliği hak etmiş olan bir işçi personelimiz, yaşının 68'e gelmiş olmasına rağmen ısrarla emekli olmayı kabul etmemektedir. Bu personel ya...

İş akdinin askıya alınması

667 sayılı KHK.ile Görevden uzaklaştırılarak İş akdi askıya alınan işçinin maaş ödemesi nasıl yapılacaktır?

Şirket Personeli Disiplin Soruşturması

%99 hissesi belediyeye ait olan Anonim şirket işçisi olup belediyemiz bünyesinde çalışan taşeron firma işçisi hakkında başkanlık görevlendirilmesiyle belediyemiz müfettişlerince soruşturma yapılabilir mi? iyi çalışmalar

Devamsızlık Sebebiyle Fesih

Hocam, belediyemizde yaklaşık 7 yıldır kadrolu işçi olarak bir işçimizin ardı ardına 2 iş günü işe gelmemiştir Disiplin kurulu da bu işçiyi işten çıkardı bu nedenle işten çıkarılacak işçiye ihbar ve tazminat ödeyebilir miyiz? saygılarımla