İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

İşçi çalıştırma hk.

Hocam Merhaba;İlçemizde yaz dönemlerinde nüfus yoğunluğu yaşandığından ve personel yetersizliğinden dolayı düğün salonu temizlik işleri(sadece düğün olan günlerde ve düğün bitiminde)gündelik temizlik işi yapan 2 bayana yevmiyeli olarak(harcama pusula...

İşçinin resen emekliliği

Belediyemizde daimi işçi olarak çalışan personelimiz yaş, prim günü ve hizmet süresi gibi tüm şartlar göz önüne alınarak emekliliği hak etmektedir. Personel kendi isteği ile emekli olmak istemediğinden, Belediyemizce kıdem tazminatı ödenerek resen em...

Mevsimlik İşçi Vizesi

SELAMLAR HOCAM; BELEDİYEMİZDE MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN MECLİS KARARI ALMAMIZ YETERLİ SANIRIM. NE KADAR MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİRİM. BİZ C5 GRUBUNDA YER ALAN BİR BELEDİYEYİZ. MEMUR NORM KADRO STANDARDI TOPLAMIMIZ: 117 DOLU KADRUMUZ İSE : 27...

İşçi Çalıştırılması

Belediyemiz tarafından ilçemizde kurmuş olduğumuz Güneş enerjisi santralinin çalıştırıp, ihtiyaç fazlası enerjinin elektrik şirketlerine satılması için belediyemizce bir iktisadi işletme kurduk. Kurduğumuz işletmede işçi çalıştıracağımız dan işçilere...

İşçinin şirket müdürü olarak görevlendirilmesi

Belediyemiz bünyesinde bulunan şirket yetkilisi belediye başkanı iken yetkisini idaremiz bünyesinde çalışan kadrolu işçiye devret istemektedir. İdare bünyesinde çalışan ilgili kadrolu işçi personele şirket müdürü olarak yetki vermemizin uygun olmadığ...

Geçici işçi istihdamı ve kadroya geçirilmesi hk.

Kurumumuzda 9 yıldır 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi statüsünde operatör çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan bu işçi için bir yıl vize alınabilir mi? 9 yıldır sürekli kurumumuzda çalışan bu işçiyi daimi işçi norm kadrosuna alabilir miyiz?

İş akdinin feshi

Sayın Hocam, dünkü soruyla ilgili, iş akdi fesh edilen işçi, 1- Kurumumuzu mahkemeye vermiş bulunmaktadır. Bu durumda mahkeme sonuçlanıncaya kadar kıdem tazminatından icra borcunu ödemeli miyiz? Mahkeme sonucunu mu beklemeliyiz? 2- İşçi mahkemeyi kaz...

Bildirim süresi

Sayın Hocam, iş akdi bildirimli fesh edilecek olan işçinin bildirim süresi toplu iş sözleşmesine göre mi iş kanununa göre mi olmalıdır?

Taşeron İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatı

25 Haziran 2013 tarihinde belediyemizde işe başlayan taşeron işçisi 31 Aralık 2014 tarihinde işden çıkarılması sonucunda kıdem, ihbar tazminatının firma tarafından ödenmemiş. Bu durumda bu hakların kaybı söz konusu olur mu, herhangi bir süre şartı va...

Geçici İşçi

Selam Sayın Hocam; İş-Kur aracılığı ile Belediyemiz Temizlik işlerinde çalışanların hizmet süreleri sona erdi.6360 Sayılı yasa ile hizmet alanımız genişledi. Ancak, maddi sıkıntılar yüzünden Personellerimizi diğer Kurumlara devrettiğimizden; özellikl...