İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

İşçi Çalıştırılması

Belediyemiz tarafından ilçemizde kurmuş olduğumuz Güneş enerjisi santralinin çalıştırıp, ihtiyaç fazlası enerjinin elektrik şirketlerine satılması için belediyemizce bir iktisadi işletme kurduk. Kurduğumuz işletmede işçi çalıştıracağımız dan işçilere...

İşçinin şirket müdürü olarak görevlendirilmesi

Belediyemiz bünyesinde bulunan şirket yetkilisi belediye başkanı iken yetkisini idaremiz bünyesinde çalışan kadrolu işçiye devret istemektedir. İdare bünyesinde çalışan ilgili kadrolu işçi personele şirket müdürü olarak yetki vermemizin uygun olmadığ...

Geçici işçi istihdamı ve kadroya geçirilmesi hk.

Kurumumuzda 9 yıldır 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi statüsünde operatör çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan bu işçi için bir yıl vize alınabilir mi? 9 yıldır sürekli kurumumuzda çalışan bu işçiyi daimi işçi norm kadrosuna alabilir miyiz?

İş akdinin feshi

Sayın Hocam, dünkü soruyla ilgili, iş akdi fesh edilen işçi, 1- Kurumumuzu mahkemeye vermiş bulunmaktadır. Bu durumda mahkeme sonuçlanıncaya kadar kıdem tazminatından icra borcunu ödemeli miyiz? Mahkeme sonucunu mu beklemeliyiz? 2- İşçi mahkemeyi kaz...

Bildirim süresi

Sayın Hocam, iş akdi bildirimli fesh edilecek olan işçinin bildirim süresi toplu iş sözleşmesine göre mi iş kanununa göre mi olmalıdır?

Taşeron İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatı

25 Haziran 2013 tarihinde belediyemizde işe başlayan taşeron işçisi 31 Aralık 2014 tarihinde işden çıkarılması sonucunda kıdem, ihbar tazminatının firma tarafından ödenmemiş. Bu durumda bu hakların kaybı söz konusu olur mu, herhangi bir süre şartı va...

Geçici İşçi

Selam Sayın Hocam; İş-Kur aracılığı ile Belediyemiz Temizlik işlerinde çalışanların hizmet süreleri sona erdi.6360 Sayılı yasa ile hizmet alanımız genişledi. Ancak, maddi sıkıntılar yüzünden Personellerimizi diğer Kurumlara devrettiğimizden; özellikl...

Taşeron İşçileri

Sayın hocam; Belediyemizde yapılan ihale sonucunda yıllık olarak yevmiyeli işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçiler köylerde bekçi sıfatı görevinde iş yaptırılmakta olup, bu işçilerin çıkışları için dilkeçe alınmalı mıdır? Bu işçiler emeklilik hakkı kazan...

Muvazaalı İşçi Çalıştırılması

6360 Sayılı Kanun ile kapatılan Belde Belediyesinde çalışan taşeron çalışanın açmış olduğu dava neticesinde mahkeme “hizmet alım sözleşmesi çerçevesinde kurulan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunun ve buna bağlı olarak davac...

Geçici İşçi İstihdam Süresi

Belediyemizde geçici işçi statüsünde işçi çalıştırmaktayız. çalışan işçilerin 5 ay 29 günlük süreleri dolmuştur. bu süreden sonra çalıştırılabilir mi? eğer çalıştırılırsa yaptırımları ve ilgili yasa maddeleri nelerdir?