İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Geçici işçi çalıştırılması

Belediyemize 5 ay 29 gün süreyle mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere iki adet geçici işçi alınmıştır. 20 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6715 sayılı İş ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bu süre ile ilgili...

Yaşlılık Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Değerli Hocam; Belediyemizde daimi işçi kadrosunda çalışmakta olan ve hem hizmet süresi hemde yaş olarak emekliliği hak etmiş olan bir işçi personelimiz, yaşının 68'e gelmiş olmasına rağmen ısrarla emekli olmayı kabul etmemektedir. Bu personel ya...

İş akdinin askıya alınması

667 sayılı KHK.ile Görevden uzaklaştırılarak İş akdi askıya alınan işçinin maaş ödemesi nasıl yapılacaktır?

Şirket Personeli Disiplin Soruşturması

%99 hissesi belediyeye ait olan Anonim şirket işçisi olup belediyemiz bünyesinde çalışan taşeron firma işçisi hakkında başkanlık görevlendirilmesiyle belediyemiz müfettişlerince soruşturma yapılabilir mi? iyi çalışmalar

Devamsızlık Sebebiyle Fesih

Hocam, belediyemizde yaklaşık 7 yıldır kadrolu işçi olarak bir işçimizin ardı ardına 2 iş günü işe gelmemiştir Disiplin kurulu da bu işçiyi işten çıkardı bu nedenle işten çıkarılacak işçiye ihbar ve tazminat ödeyebilir miyiz? saygılarımla

İşçi çalıştırma hk.

Hocam Merhaba;İlçemizde yaz dönemlerinde nüfus yoğunluğu yaşandığından ve personel yetersizliğinden dolayı düğün salonu temizlik işleri(sadece düğün olan günlerde ve düğün bitiminde)gündelik temizlik işi yapan 2 bayana yevmiyeli olarak(harcama pusula...

İşçinin resen emekliliği

Belediyemizde daimi işçi olarak çalışan personelimiz yaş, prim günü ve hizmet süresi gibi tüm şartlar göz önüne alınarak emekliliği hak etmektedir. Personel kendi isteği ile emekli olmak istemediğinden, Belediyemizce kıdem tazminatı ödenerek resen em...

Mevsimlik İşçi Vizesi

SELAMLAR HOCAM; BELEDİYEMİZDE MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN MECLİS KARARI ALMAMIZ YETERLİ SANIRIM. NE KADAR MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİRİM. BİZ C5 GRUBUNDA YER ALAN BİR BELEDİYEYİZ. MEMUR NORM KADRO STANDARDI TOPLAMIMIZ: 117 DOLU KADRUMUZ İSE : 27...

İşçi Çalıştırılması

Belediyemiz tarafından ilçemizde kurmuş olduğumuz Güneş enerjisi santralinin çalıştırıp, ihtiyaç fazlası enerjinin elektrik şirketlerine satılması için belediyemizce bir iktisadi işletme kurduk. Kurduğumuz işletmede işçi çalıştıracağımız dan işçilere...

İşçinin şirket müdürü olarak görevlendirilmesi

Belediyemiz bünyesinde bulunan şirket yetkilisi belediye başkanı iken yetkisini idaremiz bünyesinde çalışan kadrolu işçiye devret istemektedir. İdare bünyesinde çalışan ilgili kadrolu işçi personele şirket müdürü olarak yetki vermemizin uygun olmadığ...