İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Taşeron İşçileri

Sayın hocam; Belediyemizde yapılan ihale sonucunda yıllık olarak yevmiyeli işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçiler köylerde bekçi sıfatı görevinde iş yaptırılmakta olup, bu işçilerin çıkışları için dilkeçe alınmalı mıdır? Bu işçiler emeklilik hakkı kazan...

Muvazaalı İşçi Çalıştırılması

6360 Sayılı Kanun ile kapatılan Belde Belediyesinde çalışan taşeron çalışanın açmış olduğu dava neticesinde mahkeme “hizmet alım sözleşmesi çerçevesinde kurulan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunun ve buna bağlı olarak davac...

Geçici İşçi İstihdam Süresi

Belediyemizde geçici işçi statüsünde işçi çalıştırmaktayız. çalışan işçilerin 5 ay 29 günlük süreleri dolmuştur. bu süreden sonra çalıştırılabilir mi? eğer çalıştırılırsa yaptırımları ve ilgili yasa maddeleri nelerdir?

Hizmet Alımı Suretiyle İşçi Çalıştırılması

Sayın üstadım, ihale usulü taşaron firma kanalıyla personel hizmet alımı (büro İşçisi) çalıştırılması mümkün mü bunun bütçe ile veya bir kanun ile hesaplaması var mı? Nasıl ve hangi kanuna istinaden yapılır? Bu konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi ol...

İşçileri Geçici Süreli Görevlendirme

BELEDİYEMİZDE 4857 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN BAŞKA BİR KURUMDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR..

Eski Hükümlü

İyi günler D-6 gurubunda yer alan Belediyemizde 30 memur 21 sürekli işçimiz çalışmaktadır. 1-Eski hükümlü olarak personel çalıştırma zorunluluğumuz var mı? 2- Eski hükümlü çalıştırmak için memur sayısını mı yoksa işçi sayısını mı dikkate almalıyız? 3...

Engelli İşçi İstihdamı

Sayın hocam, Belediyemize ait özürlü sayısı dolu olup ancak belediyemizde 5 ay 29 günle çalışan geçici kadrosunda bulunan bir işçimiz var. Özürlü kadrosundan yararlanmak istiyor özürlü kadrosuna alabilir miyiz? Saygılar

Engelli Personel Talebi

4857 sayılı iş kanunu kapsamında belediyemizde 6 ay geçici süreli istihdam edilmek üzere işkur aracılığı ile engelli personel talep edilecektir. Belediyemizde büro personeli olarak çalışacak personelde engelli durumunu belirleyecek bir oran aramamız...

Disiplin Kurulu

İyi günler 1-Memur disiplin kurulu 2- Sendikalı işçiler (sürekli işçi ) için disiplin kurulları ne şekilde oluşmaktadır? Bilgi verirseniz memnun oluruz.

Derhal Fesih Hakkı

4857 sayılı iş kanunun 26.maddesine göre derhal fesih hakkını kullanma süresi için öngörülen davranışın öğrenildiği tarihten itibaren 6 işgünü geçme süresi neyi ifade etmektedir?Söz konusu maddeye göre maddi çıkar sağlandığı bir davranışta zaman aşım...