İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

İşçi Alımı

30.05.2014/29015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6304 sayılı BKK işçi alınmasında uygulanacak esaslar yönetmeliğine ulaşamadım. Nüfusumuz 7100 olup, personel giderimiz %40’ın altında, işçi almak istiyoruz, ne tür işlemler yapmam...

Geçici İşçi İstihdamı

Sayın Hocam, İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına (TYP) programı kapsamında çalışan geçici işçilerin çalışma süreleri doldu. İşçiye ihtiyacımız olduğundan belediyemizde geçici işçi çalıştırmak istiyoruz. Konu hakkında yapmamız gereken iş ve işlem...

Geçici İşçi Alımı

Saygılar! Belediye başkanlığımız norm kadro çerçevesinde adam/ay hesabına göre 48 adam aya çalıştırma vizesi almıştır. belediye başkanımız 5 ay 29 gün süre ile çalıştırmak üzere işçi alınmasını istemektedir. İdari olarak hangi işlemleri yapmalıyız? H...

Engelli İşçi Alımı

İyi çalışmalar.. Bir önceki sorumuzda kurumumuzda, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince yüzde dört oranında engelli işçi çalıştırmak zorunluluğu ve bu oranın üzerinde işçi çalıştırdığımızı belirtmiştik. Yasal çerçevede çalıştırılması gereken 5 k...

Geçici İşçi istihdamı

Hocam Önce Mübarek Ramazan Ayınızın hayırlı olmasını dileriz. Hocam Geçici işçilerimizi 5 ay 29 gün çalıştırıp işten çıkışlarını yaparak gelecek yıla tekrar çalıştırıyoruz . 211 norm kadromuz var buda 43 işçiye denk geliyor. Biz bu işçilerden kaçını...

Engelli İşçi Alımı

Kamu kurumlarında, 4857 sayılı kanuna tabi çalışan engelli işçi fazlalığı varken başka engelli işçi alınabilir mi?

Geçici İşçiler

Belediyemiz tarafından yılın belirli ve özellikle aynı dönemlerinde işkur kanalı ile istihdam edilen belirli süreli geçici personel takip eden yılda tekrar işe alınmak istenmektedir. İşe alımın gerçekleşeceği yıl tekrar İşkur'a başvurmadan işe ba...

Hukuken Başlatılması Gereken İşçinin Kadro Olmasına Rağmen Başlatılmaması Sorumluluğu

10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları'na ilişkin Yönetmelik gereği belediyemizin işçi ve memur norm kadro sayıları artırıl...

Daimi İşçi Kadrolarına Personel Alımı

Belediyemizin daimi işçi kadrolarına personel alımı yapılmak isteniyor. Bu kişilerin içinde ilköğretim mezunu olanlarda var, lise mezunu olanlar da. Alım için izlenecek yol nedir? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

İşçinin Devamsızlığının Sonucu

Sayın Hocam Belediyemiz geçici işçi personellerden bir arkadaş 6 ay ücretsiz izin almıştı. Bu arkadaşın izin süresi doldu. Geri dönmeyeceğini sözlü olarak bildirdi. Kurum olarak işbaşı yapmayacağına dair dilekçesini istedik fakat bir hafta geçmesine...