İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Eski Hükümlü

İyi günler D-6 gurubunda yer alan Belediyemizde 30 memur 21 sürekli işçimiz çalışmaktadır. 1-Eski hükümlü olarak personel çalıştırma zorunluluğumuz var mı? 2- Eski hükümlü çalıştırmak için memur sayısını mı yoksa işçi sayısını mı dikkate almalıyız? 3...

Engelli İşçi İstihdamı

Sayın hocam, Belediyemize ait özürlü sayısı dolu olup ancak belediyemizde 5 ay 29 günle çalışan geçici kadrosunda bulunan bir işçimiz var. Özürlü kadrosundan yararlanmak istiyor özürlü kadrosuna alabilir miyiz? Saygılar

Engelli Personel Talebi

4857 sayılı iş kanunu kapsamında belediyemizde 6 ay geçici süreli istihdam edilmek üzere işkur aracılığı ile engelli personel talep edilecektir. Belediyemizde büro personeli olarak çalışacak personelde engelli durumunu belirleyecek bir oran aramamız...

Disiplin Kurulu

İyi günler 1-Memur disiplin kurulu 2- Sendikalı işçiler (sürekli işçi ) için disiplin kurulları ne şekilde oluşmaktadır? Bilgi verirseniz memnun oluruz.

Derhal Fesih Hakkı

4857 sayılı iş kanunun 26.maddesine göre derhal fesih hakkını kullanma süresi için öngörülen davranışın öğrenildiği tarihten itibaren 6 işgünü geçme süresi neyi ifade etmektedir?Söz konusu maddeye göre maddi çıkar sağlandığı bir davranışta zaman aşım...

Sürekli İşçinin İstifası ve Kıdem Tazminatı

Saygılar Hocam: Belediyemizde sürekli işçi kadrosunda çalışan bir personelimizin eşinin tayini başka bir ile atanmıştır.Kendisinin burda eşininde başka bir ilde kalmasından dolayı çocuklarının mağdur olacağını arz etmektedir.Ancak mevcut yasalarda iş...

Yevmiye İşçi Çalıştırılması

Sayın Hocam, encümen kararı ile belediyemizde yevmiye ile işçi çalıştırılabilir mi? Encümen toplantısına yazı işleri müdürü ve fen işleri biriminde arkadaş katılmaktadır. Alınan bu encümen kararını başkan ve encümen üyeleri dışında biz imzalamak iste...

Tazminatlı İş Akdi Feshi

Emeklilik yaşı dolmuş, pirim günü dolmuş işçileri, işçinin rızasını almadan kurum emekliye sevk edebilir mi? Emekli yapamazsa kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek iş akdini fesh ederse tazminat ödemesi konusunda kuruma mali sorumluluk doğar mı?

İşçi Alımı

30.05.2014/29015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6304 sayılı BKK işçi alınmasında uygulanacak esaslar yönetmeliğine ulaşamadım. Nüfusumuz 7100 olup, personel giderimiz %40’ın altında, işçi almak istiyoruz, ne tür işlemler yapmam...

Geçici İşçi İstihdamı

Sayın Hocam, İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına (TYP) programı kapsamında çalışan geçici işçilerin çalışma süreleri doldu. İşçiye ihtiyacımız olduğundan belediyemizde geçici işçi çalıştırmak istiyoruz. Konu hakkında yapmamız gereken iş ve işlem...